Do druhej časti relácie Ako ďalej si Rastislav Ruman pozval doc.Ing. Ján Dudáša, DrSc. a PhDr. Pavla Mikulu. Spolu sa pokúsili poodkryť záhadný závoj o tom, čo, kto sa skrýva za pojmom Globálny Prediktor, alebo tiež aj Globálny Parazit.

Rozobral sa vznik GP na blízkom východe na podklade diela Tajomstvá ovládania ľudstva (gen.Petrov) (recenziu na knihu sme uviedli na linke). Podľa tejto knihy sa považuje za fakt, že globálne riadenie sveta existuje. Kanaánci v Babylone mali vrchnú vrstvu Lévitov, ktorá vytvorila mytológiu okolo Jahveho. Štruktúru prevzali od žrecov starého egypta a ich modus operandi je utajenosť, ako tvrdia viacerí autori.

Davoelitársky systém riadenia spoločnosti vznikol pred 3500 rokmi. Prevzali ho v Babylónskom zajatí Lévijim (PL v slovenčine Lévitmi) a začala sa vytvárať Tóra ako koncept riadenia spoločnosti.

Prvými falšovateľmi dejín boli tvorcovia starého zákona ( Kryveľov: Biblia očami vedy).

Skryté sily, Globalizátor, Globálny Predátor … to všetko sú rôzne synonymá popisujúce tiež GP.

T.E.Rostas napísal: “Ak budeme hovoriť o Rotschildovcoch a Rockefellerovcoch tak sme pri centre riadenia.” Dubovský prevzal tento koncept od viacerých autorov a zosumarizoval, že ku GP patria okrem týchto aj ďalšie starobylé, šlachtické aj kráľovské rody ale menované rodiny sú vždy prítomné a tvoria jadro úžerníckej mafie. Romanoff: keď sa tejto skupine podarilo rozbúrať monarchie, tak uvažovala o politickom systéme viacerých strán, ktoré by mohli ovládať zo zákulisia. GP ovláda vždy obe strany aj vládnucu aj nevládnucu. GP vedie otvorený boj proti civilizácii, proti ľudstvu. (dvojičky, covid).

Ako sa podarilo Jevitom ovládnuť myslenie celej európy ? Svätý Pavol – tvorca kresťanstva zmenou jeho paradigiem v 4.stor. tým, že vtedy sa zahrnul starý zákon a stratila sa pôvodná humanitná identita učenia. Do 100 rokov sa z cirkvi prenasledovanej stala cirkev prenasledujúca. Starý zákon vynikol ako kompilát všetkých blízkovýchodných náboženstiev a systémov tej doby.

Pokiaľ učenie vychádza sčasti aj zo Zoroastrizmu, mala by u GP existovať nejaká snaha o dodržiavanie rovnováhy a nemal by GP viesť svet k totálnemu zničeniu ? 1640-1684 v tzv.revolúcii si sily GP podriadili GB tým, že panovník im dovolil založiť súkromnú Bank of England. Spojili sa so starou šľachtou a odvtedy sú ciele týchto predstaviteľov totožné. Ďalší prienik bol vo Francúzskej revolúcii v r.1789. Tam vznikol nový systém, vznikli aj pojmy pravica, ľavica. Rovnako sa finančne spolupodieľali na Bismarckom vedené zjednotenie Nemecka.

Dav žije podľa tradícií a riadi sa pokynmi vodcov (tento jav je dôsledkom rozdelenia IQ v populácii viď. 1.časť od Partokracie k Meritokracii ) Diela, ktoré odhaľujú podstatu riadenia spoločnosti sa začali objavovať až posledné desaťročia. Ľudia, ktorí tento systém presadzujú sú ľudia s klanovou štruktúrou doby bronzovej a majú dvojitú morálku [MacDonald]. Další aspekt je utajenosť, popísané v dielach Under the sign of scorpion, Architects of desections [Jüri Lina]. Linna odhalil, že výkonnými zložkami GP sú slobodomurárske lóže, ktorých hlavným sprievodným prvkom je utajenosť.

Málokedy sa nájde nejaký vodca, ktorý sa zmocní nejakej ideológie a prerobí ju pre prospech obyvateľov. Vždy to končí tak, že je to používané proti väčšine. Ale čím je národ duchovne vyspelejší, tým je schopnejší sa lepšie riadiť. O čom bol kovid, bolo jasné okamžite. Skupinky dohadujúce svoje postupy v Aspene, Davose a inde, predostreli otvorene svoje plány redukovať 80% obyvateľstva planéty. Nebolo potrebné robiť nejaké analýzy vakcín, to bolo jasné okamžite o čo ide. Počas covidu nebola revolučná nálada v národe, preto nebolo možné dosiahnuť zmenu. Normálne by sme očakávali na druhý deň generálny štrajk. Kde bola opozícia ? Dnešní víťazi volieb ?

Školský systém je indoktrinačný. Kritické myslenie nemôže viesť k totalite, a pokiaľ Tí , čo takto postupujú, potom ho nemajú. Kritické myslenie je prostriedok, ako sa brániť mentálnej kolonizácii. Počas covidu nebola revolučná nálada v národe, preto nebolo možné dosiahnuť zmenu. Normálne by sme očakávali na druhý deň generálny štrajk. Kde bola opozícia ? Dnešní víťazi volieb ?

Globalizácia temer zničila ruskú civilizáciu. Zmena nastala po nástupe V.V.Putina. Je tam veľký vnútorný boj, majú tam 2 chazarské frakcie bojujúce navzájom o ovládnutie Ruska, ale zatiaľ to vyzerá optimisticky, že ruská civilizácia prežije. Spolu s čínskou civilizáciou sa presadzujú myšlienky multipolarity.

Nie je multipolarizmus tiež len druhá strana celosvetového súboja a že GP riadi aj túto alternatívu, t.j. multipolarizmus ? Kolobeh elít [Paretto] , elity vždy prichádzajú s novinkami, ktorými si naklonia obyvateľstvo. Zhruba každých 40 rokov dochádza k predstaveniu nových systémov (za ZSSR štátny kapitalizmus, dnes napr.progresivizmus). GP bol v ZSSR reprezentovaný skupinou okolo Trockého. Stalin sa vzoprel, preto je zaznávaný. Čínsky sociálny systém je predstava GP ako ovládať spoločnosť. V Čine to bolo šialenstvo. Multipolarizmus je koniec moci USA, ale je možné, čo sa naznačuje, že GP sa nakoniec prikloní ku víťaznému nového spôsobu riadenia. Takže môžeme predpokladať, že v konečnom dôsledku dospejeme k tomu, že budeme uzavretí/pod kontrolou veľkého brata/, a budeme riadení jeho prisluhovačmi v každej krajine.

Je Americký dolár americký? Nie, je to mena súkromných bankárskych oligarchií. V krajine, kde je veľký výskyt skupiny riadiacich elít z GP, tak proporcionálne je obmedzená aj jeho suverenita.

Dá sa prevzdelať slovenský národ, aby sme boli schopní suverénnej politiky? 1/3 volia protinárodne (nemá zmysel ich prevychovávať), 1/3 národne (táto skupina je skupina kritického myslenia), 1/3 nevolí (dlhodobo je nutné robiť vhodnú ilumináciu). Vzdelanie a inteligencia navzájom nesúvisia. Do budúcnosti je nevyhnutné dbať, aby v rezortoch boli ľudia odborne zdatní a pôsobili dlhodobo.

Doc.Dudáš podal kritiku nášho vzdelávacieho systému v svojej knihe: Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku. Absolútnou nevyhnutnosťou je kritické myslenie.

PhDr.Mikula : máme množstvo tém na pokračovanie v tejto diskusii.

Poslucháči a čitatelia, pokiaľ máte otázky, podnety a nápady, prispejte nimi pod článkom.

Categories: Vzdelávanie

1 Comment

Marek Sekerák

Marek Sekerák · 18. októbra 2023 at 21:17

Ďakujem veľmi pekne autorom aj účinkujúcim za dobré obe relácie, obsahovo veľmi výživné. Chcel by som navrhnúť tému do niektorej z ďalších relácií. Je to klinec, ktorý trafil po hlave pán Dudáš v prvej časti , ale žiaľ iba dvoma vetami . A to prokuratúra a súdnictvo. Čo a ako s nimi ďalej a ako ich potrestať za nečinnosť resp. v mnohých prípadoch za konanie proti občanom. Sú to povinné štátne orgány , majú konať ex offo, bez ohľadu na to, či niekto podal podnet, alebo nie . Nepotrebujem riešiť pokladníčku , ktorá mi odmietla nablokovať nákup , lebo som nemal rúško, ale týchto hajzlov riešiť treba . Parafrázujem N. Lichtnera – načo je mi prokuratúra, ktorá nestíha a načo je mi súdnictvo, ktoré nesúdi. Ľudia potrebujú ako soľ svetlo na konci tunela v podobe právoplatných a vykonateľných rozsudkov s nepodmienečnými trestami odňatia slobody a stratami majetkov. Viď výsmech ľuďom do očí – Kiska a jeho kauza.

Comments are closed.