Ruská Federácia je duchovným otcom zrodu multipolárneho sveta. Na akých princípoch a ako bude vyzerať nový svet, to v mene RF úplne otvorene hovorí vo svojich vystúpeniach V.V.Putin, S.V.Lavrov, ale táto problematika sa široko diskutuje na konferenciách nového globálneho juhu.

Ruský filozof Alexander Dugin svojimi názormi významne ovplyvňuje konštruovanie nového svetového poriadku. 12.apríla 2024 načrtol, že novými pólmi multipolárneho sveta budú civilizácie. Naznačil budúcnosť, kde štáty už nebudú hrať tú primárnu rolu. Ako medzistupeň spomenul, že už teraz existujú tri dostatočne veľké štáty, ktoré možno nazvať štátnymi civilizáciami a identifikuje ich ako už dnes hotové póly budúceho multipolárneho sveta. Čína, India a Rusko.

Neskôr myšlienky rozvinul do objasnenia boja dvoch proti sebe stojacich smerov: liberalizmu a konzervativizmu. Zánik civilizácie ako záujem nevolenej elity ale považujúcej sa za vyvolenú stojí proti ďaľšiemu napredovaniu civilizácií postavených na svojich tisícročiami overených tradíciách a kultúrnych koreňoch. Pôvodne uvedené 3 póly rozšíril o víziu ukotvenia ďalších civilizačných centier v Afrike a Latinskej Amerike. Kopíruje to zároveň záujem krajín pridať sa do zoskupenia BRICS+. Je to prirodzene sa odohrávajúci proces, pretože všetky civilizácie sveta sú konzervatívne, to je ich identita. Svoju identitu si budú chrániť. Je to biologicky aj antropologicky podmienená vlastnosť súdržnej a udržateľnej civilizácie, aj keď je konkurenčnými filozofickými prúdmi zatláčaná do úzadia. Ale povedané slovami klasika: príroda si cestu nájde!

14.apríla sa stretol v Brezne tím rozpracúvajúci koncepciu správy štátu. Počas prestávky sa otvorila diskusia predpokladu nevyhnutnosti existencie novej teórie riadenia spoločnosti (globálnej), ktorá pochopiteľne je asi víťazmi riadiacimi prebiehajúcu transformáciu multipolárneho sveta držaná ešte stále v utajenom móde. Respektive jej komplexný záber nebude určite zverejnený, dokiaľ neprebehne úspešne multipolárna transformácia svetového spoločenstva. Toto bol náš predpoklad.

Prekvapivé interview.

Tucker Carlson urobil 30.apríla interview s Alexandrom Duginom! Toto interview pôsobilo ako rozbuška.

Ako hovori Carlson:

Alexander Dugin je strašná ruská zbraň! Zbraň, ktorou Rusko môže bez akýchkoľvek fantastických predpokladov zmeniť svet. Je to filozof, ale jeho myšlienky sú také desivé, že americká prezidentská administratíva zabezpečila, aby sa Duginove knihy nedali kúpiť na Amazone.

Podobne ako bol Carlsonov rozhovor s Putinom, aj rozhovor s Duginom je bez akéhokoľvek preháňania svetovou udalosťou.

Asi sa teraz čitatelia zamyslia ako sme prišli na to, že zmeny ktoré RF spúšťa, nevychádzajú z KSB/DVTR ?

Od uvedenia dokumentu A.P.Deviatova: Rozviedka na úrovni Rádu v r.2022, sme podľa preexponovane emotívnych reakcií niektorých osobností v Ruskom mediálnom priestore predikovali, že RF pravdepodobne nebude realizovať transformáciu sveta a jeho riadenia na základe princípov popísaných v KSB/DVTR. Vedeli sme, aké sú obmedzenia DVTR a ak sme tie slabiny videli my, tak ich určite museli vidieť aj skutoční architekti budúceho funkčného systému fungovania multipolárnej spoločnosti. A bolo len logické, že DVTR nepoužijú. Pred trištvrte rokom, bez upútania zvýšenej pozornosti, RF uskutočnila niekoľko strategických transformačných krokov, ktoré síce nesúviseli s KSB ale mali iný vedľajší efekt, a to ten, že došlo k zrúteniu paradigmy na ktorej bola DVTR (jadro KSB) postavená.

Pre tých, ktorí sa v tom neorientujete, touto téoriou riadenia spoločnosti (KSB) sa už za čias prezidentovania pána Borisa Jeľcina oficiálna ruská štátna elita odmietla zaoberať. Tvorcovia sa nevzdali a vyprodukovali odvtedy celú škálu sprievodných kníh a investovali energiu do propagácie KSB/DVTR s víziou jej možnej implementácie niekedy v budúcnosti. Svet prechádza globálnou zmenou, ale autorský kolektív KSB/DVTR zažíva bohužiaľ už po druhýkrát nepríjemné dejá vu neakceptácie ich teórie.

Nie je bez zaujímavosti si pozrieť reakciu zástancu liberálnej demokracie v Rusku a propagátora KSB, pána V.V.Pjakina na toto Interview s Alexandrom Duginom.

Nuž, Pjakin sa vo svojej relácii nedokáže ovládať a podobne ako sa na Slovensku útočilo na (skutočné) slovenské vlastenecké strany, tak Pjakin skĺzava do identickej rétoriky a nazýva Alexandra Dugina … fašistom! Je evidentné, že až teraz pochopil že RF ide definitívne po inej koľaji, ako si autori a plánovači okolo KSB naplánovali. Dokonca uvedie svoju definíciu fašizmu, aby ňou podoprel svoje nálepkovanie. 

(koho to zaujíma, vyhľadajte si to v texte, je to konštrukt, ktorý (ne)prekvapivo neobsahuje žiadnu definíciu fašizmu).

Dokonca existuje toto vykreslenie Dugina a RF ako rodiacej sa fašistickej veľmoci aj pre nemecky hovoriace publikum: Dugin und der Faschismus durch die Hintertür – Valeriy Pyakin
V invektívach (chronická PTSP) sa vedie celý rozhovor, uráža veľvyslankyňu USA v RF, utočí na armádu vlastnej krajiny, pritom situácia v súvislosti s cvičeniami NATO bola rozobratá zrozumiteľne analytikmi na oboch stranách. Kritizuje a obviňuje MZV RF, podsúva svoj názor o nutnosti vypovedať veľvyslancov, ktorí sa nezúčastnili inaugurácie prezidenta. Ale na rozdiel od podsúvanych návrhov, pán S.V.Lavrov rieši otázky diplomacie par excelence, elegantne, premyslene, inteligentne a tak, aby mali dosah do ďalekej budúcnosti.

Pjakinovo otvorené prejavenie neskrývaného nesúhlasu s tým, kam a ako Ruská federácia nasmeruváva nový svet, to sa v hovorovej reči zjednodušene opisuje, ako keď sa niekto odkopal, či odkryl svoje karty.

ZDROJ: The Tucker Carlson Encounter

Vieme pochopiť takúto reakciu, pretože sa otvorilo okno príležitosti propagácie významnej a doteraz relatívne neznámej teórii Alexandra Dugina o ľudstve a smerovaní jeho budúcnosti vo významnom mediálnom priestore vo svete a takéto myšlienky sa potom už nezadržateľne šíria rýchlosťou blesku. A hlavne, teraz sú už prepojené s reálnou a oficiálnou politikou Moskvy.

Vráťme sa späť k aprílovému stretnutiu v Brezne. My sme sa už vtedy zaoberali budúcnosťou. Zamýšľali sme sa, ako sa to dá predniesť svetu ako bude svet fungovať. Ako sa to dá, aby sa zároveň nemuselo všetko rozobrať do detailov v rozsahu (ďalšej) komplikovanej a neprehľadnej teórie? Je možné, že sa ponúkne otvorený koncept ?

Bola by tu istá analógia, v 80.rokoch Marvin Minsky , americký filozof vytvoril “Spoločnosť mysle” (Society of Mind). Bol to otvorený koncept, iba ohraničujúci jednotlivé oblasti, ktorý predpokladal, že jednotliví vedci a myslitelia sa k nemu pripoja a rozpracujú podrobnosti. Nezáleží teraz na tom, o čo vtedy v tomto projekte išlo, podstatná je myšlienka otvoreného rámca.

A reagoval Alexander Dugin po sérií článkov o novom svetovom multipolárnom poriadku na túto prirodzenú potrebu svetovej verejnosti ?

Áno, reagoval.

Základné filozofické stavebné kamene na ktorých sa nový koncept zakladá je možné začať študovať, sú uvedené v článku:

Alexander Dugin: Multipolarita si vyžaduje reškonštrukciu celého systému nášho humanitného poznania.

Vidíte už ten dosah zmien ? Ako ďaleko za horizont hľadí nový koncept ? Dotkne sa chápania a definícií národných štátov, potom sa zákonite zmení aj fungovanie inštitúcií ako je OSN a budúca celosvetová stabilita sa bude zakladať na ochrane a stabilite jednotlivých civilizačných pólov.

Vidíte tu niekde miesto napríklad pre migračnú politiku západoeurópskeho poloostrova ?
Ak EU zničí svoj civilizačný okruh, nebude patriť medzi póly riadenia budúceho sveta. Takto je to jednoduché.
 
ZÁVER: Koncept je daný, vieme kam smerujeme, aj filozofické rámce ktorými sa bude riadiť svetové spoločenstvo.

Le roi est mort, vive le roi!