Zadajte meno a priezvisko
Please list the date, activity, and total number of hours. Each new record goes on a new line.
V prípade že registrujete len seba, zadajte údaje len za seba. Ak registrujete viac osob (príp. skupinu, spolořebństvo apod.) uveďte seba ako vedúceho skupiny a počet ľudí, ktorí sa spolu s vami Konferencie zúčastní.
Voľbou potvrdzujem, že sa sám osobne zúčastním Konferencie 18.2.2023 v Kongres Hoteli Dixon B.Bystrica. Ak registrujem aj ďalších ľudí, potvrdzujem, že pre uvedený počet ľudí žiadam rezervovať uvedený počet miest. Potvrdzujem, že som prispel ( sme prispeli ) darom na účet Národného Obrodenia.