Konferencia vo Vracove (Česká rep.) „Kudy z krize“, ktorá sa konala 19.5.2023, si dala za cieľ vyjadriť sa k súčasnej aktuálnej situácii v Čechách, ale hlavne vysvetliť a ukázať všetkým verejne i možné riešenie.

Konferencia českých odborníkov z “Rady národní obnovy” doslova žiarila menami expertov a osobností ako sú vizionár a ekonom prof. Peter Staněk, ďalej Vladimír Štěpán, Zdeněk Jandejsek, Ivan Noveský, Petr Bohuš, vojenský analytik Martin Koller, jadrový fyzik Jaroslav Novák.

Jirka Havel v úlohe moderátora privítal na konferencii i hostí z Bulharska, a to Petra Klissarova, filosofa, politika a zakladateľa Bulharskej priamej demokracie, ktorý venoval niekoľko rokov príprave nových princípov priamej demokracie, ktoré spísal do svojej knihy.

Ďalším hosťom bol právník Dimitri Petrov, Čecho-Bulhar, ktorý spísal svoje skúsenosti z boja proti zlovôli úradov a štátnej moci. Za Národné obrodenie na konferencii vystúpil koordinátor Národného obrodenia Rasťo Ruman.

Plný sál kultúrneho domu vo Vracove zaujímala hlavne otázka, ako sa dostať zo situácie „potápajúceho sa Titaniku“. Prvé odpovede na túto otázku si prítomní vypočuli od prognostika a profesora Petra Staněka. Skladba súvislostí a prebiehajúcich udalostí pre najbližšiu budúcnosť vychádza docela presne práve profesorovi Staněkovi. Čo nás neminie a ovplivní je v prvom rade pád dolaru, čo prinesie obrovské zmeny pre celý svet. V blízkej budúcnosti ďalej najväčšie vojenské cvičenie NATO v Európe, a tiež už absolútna otvorenosť v otázke depopulizácii ľudstva, či nástup robotov a robotizácie alebo aj klimatické zmeny v Európe. V závere bola položena otázka: „Sú na rade obrovské revolúcie v Európe, ktoré zmenia tvár nášho kontinentu“ ?, tak zaznela zcela vážne záverečná otázka Petra Staněka.

Za Národné obrodenie vystúpil na konferencii Rastislav Ruman. Predstavil hnutie, jeho činnosť a vysvetlil, prečo vzniklo národné obrodenie. Je dôležité, že sa jednotlivé skupiny ľudí, spoločenstvá či občiny spojili s cieľom hospodárskej samostatnosti a navyše tieto skupiny sú aj schopné svojej obrany. Jednotlivé komunity po celom Slovensku tak vytvárajú svoje paralelné riadenie, ktoré v budúcnosti bude môcť prejsť do riadenia štátu. Už teraz hlavné rezorty hospodárstva a spoločnosti v národnom obrodení riadia odborníci, ktorých ľudia poznajú a dôverujú im. Vidia, že svoju prácu v skupine robia v prospech ľudí a pre ľudí, nie ako dnešní politici, ktorí hľadajú vždy len svoj zisk a svoj prospech. A práve toto je jedna z ciest zmeny. Zmeny, ktorou sa mení postupne okolo nás pomalými, ale istými krokmi tento starý hnijúci systém a tvorí sa paralelný svet bez politickej korupcie, bez vydierania, svet bez krivostí a pretvárky, bez politikov, zato ale svet pre nás, pre ľudí.

Postupne sa k hospodárskej, spoločenskej a bezpečnostnej situácii v Čechách vyjadrovali aj ďalší prítomní experti. Ich vyjadrenia je najlepšie si už vypočuť radšej z originál záznamu
https://www.youtube.com/watch?v=B3Zgkpg1KYg

Categories: Stalo sa