S vedomím si tlaku a potreby na zorganizovanie zasadnutia SNR, systematicky sme pracovali na ozdravení prostredia NO, vypracovali sme koncept novej formy fungovania, ktorý bol prezentovaný a uvedený na tak žiadanom a očakávanom prvom stretnutí Slovenskej Národnej Rady dňa 2.7.2023 v Poprade.

Zopakovanie štruktúry, funkcií rezortov NO

Na úvod sa zopakovali verejné informácie o štruktúre Národného Obrodenia, o funkciách jednotlivých rezortov NO a ich previazanosti s prioritami riadenia a národnými cieľmi. Znovu sme si ozrejmili princípy bezštruktúrneho riadenia a medzirezortnú komunikáciu. Na rozdiel od davoelitárskych modelov riadenia spoločnosti má NO úmyselne plochú štruktúru, bez riadiacej pyramídy.  Nedá sa ovládnuť neexistujúci vrchol riadenia.

Úloha starešinov (reprezentantov občín) nominovať členov do štruktúr NO

Zopakovala sa úloha starešinov a občín nominovať členov do štruktúr NO. NO pôsobí navonok na základe aktívneho prístupu členov občín, ktorí pôsobia v rezortoch podľa svojej špecializácie.

Od prvého stretnutia a založenia NO až po súčasnosť.

Obdobie do vzniku Národného Obrodenia

Rozobrali sa prvotné pokusy o zjednotenie vlasteneckej scény na Slovensku, napríklad Projekt Archa, Silná družina, Program ozdravenia a rozvoja spoločnosti, samotné Národné Obrodenie ale aj ďalšie iniciatívy, koncepty a hnutia prítomné na Slovensku.

 

Obsah je prístupný iba registrovaným členom NO

Tieto a ďalšie bude Národné  Obrodenie postupne odkrývať v rámci vzdelávania.

Obdobie September - November

Zasadnutie Vládneho Organizačného Výboru, definovanie Národných hodnôt, dvíhanie mediálneho povedomia o NO.

Obsah je prístupný iba registrovaným členom NO

Obdobie December – Február

Obdobie príprav konferencie NO.

Obsah je prístupný iba registrovaným členom NO

Konferencia 18.2.2023

Konferencia NO, splnila svoj účel, medzi sympatizantov pribudlo veľké množstvo účastníkov konferencie.

Po konferencii zasadli koordinátori konferencie s členmi VoV a pre zlepšenie fungovania Národného Obrodenia sa rozhodlo, že je nevyhnutné vypracovať systém protiváh.

Obsah je prístupný iba registrovaným členom NO

Veľký bezpečnostný projekt, Marec – Jún 20023

Národné obrodenie z vyššie uvedených dôvodov (dostupné pre registrovaných) muselo reagovať na uniknuté informácie, čo sa pripravuje na 6.priorite zo strany štátu. Rezort obrany nerozpoznal globálne deje, ale konceptuálne znalí členovia zorganizovali veľký bezpečnostný projekt, ako protireakciu na úniky. Zapojilo sa doň množstvo občín známych ako Silná družina.

Informácia je príliš citlivá, občiny a jej členovia, ktoré aktívne spolupracovali majú podrobné informácie.

Protiváhy

Protiváhy sa zakladajú na niekoľkých princípoch. Slajd z prezentácie.

Ďalej sme otvorene rozobrali chyby ktoré sme urobili a krízu dôvery, ktorá z toho vzišla. NO sa preto vracia a bude striktne požadovať splnenie odborných nárokov na koordinátorov NO.

Práce jednotlivých rezortov nenapredujú uspokojivo, preto prebehne reštrukturalizácia.

Obsah je prístupný iba registrovaným členom NO

Pretože máme desiatky požiadaviek od sympatizantov NO, ktorí nie sú nikde registrovaní, ale chcú prispieť svojou prácou, týmto informujeme širokú verejnosť, že pokiaľ sa zaujímate o globálne procesy alebo ste expertom v svojej oblasti a máte záujem a časovú kapacitu byť aktívny, nominujte sa sami za seba zaslaním emailu na národné_obrodenie@proton.me

Momentálne prioritne hľadáme právnikov, informatikov, novinárov(redaktorov) a samozrejme aj koordinátorov.

Samoregistrácia členov občín

Aby sa systém protiváh mohol odprezentovať, bola pripravená infraštruktúra, ktorá to umožní. Na webe v hornom menu úplne naľavo pribudla možnosť prihlásenia. Prosím, využite toto menu na zaregistrovanie sa, pokiaľ ste tak dosiaľ neurobili.

Ďalšie stretnutie Slovenskej Národnej Rady sa uskutoční v druhej polovici augusta. Pozvaní budú starešinovia, ktorí sa zaregistrujú (registrácia vrátane názvu svojej občiny, spolku, ktorú zastupujú) do 15.8.2023.

Témou 2.zasadnutia Slovenskej Národnej Rady bude analýza politickej situácie a dohodnutie oficiálneho postoja NO a doporučenie pre svojich členov ako aj širokú verejnosť, ako sa postaviť k voľbám.

Zasadnutia SNR sa budú organizovať striedavo na východe a západe SR.

Kalendár podujatí Národného Obrodenia

Pre zaregistrovaných je oddnes hlavné menu rozšírené o niektoré položky. Najvýznamnejším je Kalendár podujatí . Jeho vznik podnietili rozkladné aktivity počas zimného obdobia, ktoré  viedli k (zamernej?) dezorientácii členov Národného Obrodenia, ktorí sa pýtali, prečo sa tu organizujú zjavne paralelné štruktúry a aktivity. Viedlo to k uzamknutiu informovania o aktuálnych činnostiach vnútri rezortov. To  sa paradoxne pre niektorých mohlo javiť ako nečinnosť Národného Obrodenia.

Na zasadnutí Slovenskej Národnej Rady dňa 2.7.2023 bolo rozhodnuté, že za autorizované akcie Národného Obrodenia alebo tie, ktoré NO oficiálne podporuje sú považované len tie, ktoré sú zverejnené v Kalendári Národného Obrodenia. Takto v budúcnosti predídeme vyššie uvedenému.

Kalendár nájdete na

https://narodneobrodenie.sk/events/mesiac/

Vzhľadom na organizačno-časovú náročnosť organizovania celoslovenských podujatí v kontraste so skúsenosťou ako ľahko je možné takúto akciu poškodiť (Informácia pre registrovaných členov) , týmto kalendárom meníme prístup na vysoký stupeň paralelizmu, ktorý je veľmi ťažké nabúrávať.

Občiny si organizujú svoje vlastné podujatia zapadajúce do koncepcie NO a zverejnia informáciu v kalendári podujatí. Občina, pokiaľ má v sále voľnú kapacitu napr. 20 účastníkov, ponúkne prihlásenie na podujatie v tomto kalendári. Členovia, teda aj sympatizanti si tak môžu vybrať, čo zaujímavého sa deje v ich okolí, stretnú sa a osobne sa spoznajú s členmi blízkych ale aj vzdialenejších občín. Možno sa inšpirujú a založia čosi podobné u seba, možno sa pridajú k niektorej z občín a možno zostanú len tak naďalej nezávislými, ale hlavne informovanými a v obraze.

Týmto meníme prístup zo stretávania sa iba starešinov  a spoliehanie sa na odovzdávanie informácii členom na rozšírený prístup, kde bude prednosťou osobné spoznávanie sa členov a prívržencov Národného Obrodenia.

Categories: KSB