JUDr.Adriana Krajníková sa v svojej relácii vyjadruje k stretnutiu s JUDr.Štefanom Harabinom a MUDr.Petrom Kotlárom, kde sa deklarovala vôľa riešiť kovidové zločiny. Vláda poverila splnomocnenca vlády MUDr.Petra Kotlára, ktorý sa má tejto povinnosti venovať a ktorý v súčasnosti zostavuje vyšetrovací tím. Podľa jeho vyjadrenia na InfoVojne sa komisia podľa dikcie zadania nebude venovať hľadaniu vinníka ale preverovaniu kovidového menežmentu. Ak šetrením vzídu nejaké dôkazy, potom pôjdu na políciu a už to bude na nich, ako to vyriešia.

Adriana rovno vraví, že toto nie je spoločenská požiadavka, o ktorej vie z nás asi najviac čo povedať, pretože je to práve ona, na ktorú sa celá spoločnosť v tejto veci od začiatku obracia. Skúmanie “menežmentu pandémie” je síce dôležité, ale v prvom rade pre spoločnosť je zásadná otázka, kto vytvoril základy pre tento menežment, teda kto a prečo tu zaviedol kovidové opatrenia. Prioritou je postihnúť príčinu a súbežne s ňou riešiť symptómy.

Linka na reláciu (kliknite na obrázok):

19.1.2024 v Davose na zasadaní WEF sa otvorene hovorilo o plánovaní novej choroby X a o nevyhnutnosti zavedení pravidiel a na to sa (vraj) musíme pripraviť. Chceme veriť v čestné úmysly vlády, že zriadenie komisie nemá za účel vylepšiť systém sanitárno-digitálnej kontroly ľudí a zahladiť stopy kovidových zločinov, ale potrestať kovidové zločiny a zaviesť právny štát pre akúkoľvek bezpečnostnú situáciu, ktorá nastane, a to s ohľadom na prirodzené ľudské práva. Verejnosť sa oprávnene obáva, aby pri novom už teraz plánovanom (DAVOS-WEF) období teroru už budúce obete mali odstránené všetky možnosti právnej obrany.

Aj cca pol roka po voľbách je naďalej marená spravodlivosť, kovidové zločiny sa nevyšetrujú ale pokračujú!

Napriek tomu, že je po voľbách, pokračujú exekúcie. Prichádzajú rozsudky, objavuje sa aplikovaný modus operandi, ktorým sa znemožňuje prístup k súdom.  Voči Adriane, ako advokátke, sa vymyslela metóda na znemožnenie jej advokátskej činnosti cez pozastavenie jej výkonu advokácie zo strany Slovenskej Advokátskej Komory (SAK) spolu so štátnymi orgánmi. Napriek tomu, že rozhodnutie o pozastavení tohto výkonu advokácie jej nebolo doručené (v skutočnosti ide o falšovanú listinu), a v ďalšom období ani nebola  právne vyčiarknutá zo zoznamu advokátov (pretože SAK to právne nezrealizovala), štátne orgány jej bránia v zastupovaní tak, že zastupovaným osobám odmietajú procesné úkony, ktoré robí v ich mene.

Vaše trestné oznámenia (TO), žaloby, odvolania, a pod. , sú takto odmietané a konania zastavené. Takto je Adriane bránené pracovať, zastupovať vás a angažovať sa v boji proti kovidu, a vám je bránený prístup k štátnym orgánom, napriek tomu, že ste tým kovidom poškodení.

Teda takéto zamietnutia sú nezákonné, a z hľadiska zákona ide o marenie spravodlivosti.

JUDr.Adriana Krajníkova bola a je najväčším ohrozením schémy, podľa ktorej sa likvidovala a likviduje schopnosť obetí kovidového obdobia sa právne brániť.

V relácii sa rozoberá celý tento modus operandi.Toto nesúvisí iba s AK, ale s celou spoločnosťou, administratívnymi úradmi, políciou. Celá justícia marila spravodlivosť, marili sa právne úkony … a činia tak doteraz.

Nie komisia, ale Kovidový Trestný Tribunál je spoločenská objednávka.

Tribunál by mal byť zložený z KOVIDOM neskorumpovaných žalobcov (prokurátorov), sudcov, obhajcov, špecialistov (znalcov z medicíny, ekonomiky a pod.). Pokiaľ chceme všetci, aby najkompetentnejšia advokátka, ktorá do boja s touto organizovanou hydrou vsadila úplne všetko, svoj profesný aj súkromný život, tak jej musíme pomôcť a stať sa súčasťou tribunálu. Zapojiť sa či už na strane poškodených alebo svedkov, alebo hoc aj podľa možnosti finančne, aby sme mohli tribunálu poskytnúť právne kvalifikované a úplné podklady. Aby podľa možnosti nikto neostal poškodený.

Ako sa budete môcť pripojiť k tomuto Tribunálu a ako bude vyzerať jeho agenda, to sa dozviete na webovej stránke, ktorú teraz Adriana pripravuje so svojim tímom v technickej spolupráci s Národným Obrodením.

Pokiaľ chcete participovať na znovuobnovení spravodlivosti a právneho štátu, môžete prispieť finančným darom v ľubovoľnej výške na účet oz JUDr.Adriany Krajníkovej Ochrana Ľudských práv a Slobôd:

JUDr.Adriana Krajníková zdôrazňuje, že jediný kto tu urobí poriadky na úrovni kovidovej otázky je JUDr.Štefan Harabin. Je to právne erudovaný človek s odbornými skúsenosťami, väzbami po celom svete a jediný prezidentský kandidát s odhodlaním riešiť kovidové zločiny.

Vyjadril sa, že ak by sa stal prezidentom, garantuje, že ANI JEDEN človek sa už nikdy nestane nástrojom donútenia na očkovanie proti jeho vôli! Zasadí sa o to, aby GP začal vyšetrovať konkrétne trestné činy, ktoré boli spáchané na nevinných ľuďoch (zneužitie právomoci verejného činiteľa, obmedzovanie osobnej slobody, porušovanie domovej slobody, ublíženie na zdraví s následkom smrti a rôzne majetkové skutky spojené s korupčnými deliktami).