Zdravotníctvo v priebehu 20.storočia čelilo pokušeniu rozšíriť svoje zameranie aj na oblasť výskumu biologických zbraní. Popri temných dôvodoch kovidovej agendy je potrebné sa pozerať aj na finančné toky, ako sa vysali ekonomiky všetkých ovládnutých krajín a straty tých krajín, aj ich obyvateľov, sa pretavili v zisky niektorých špecifických farmaceutických firiem s neprekvapivým pozadím (totožných) majiteľov.

Západný svetonázor je založený na konkurencii, ktorá si postupne podrobuje svojich partnerov. Jeho existenčnou nevyhnutnosťou je expanzia a podrobenie si nových území. Ekonomická pomoc rozvojovým krajinám (temer vždy sú súčasťou aj zdravotnícke programy) je sofistikovaný spôsob ako okrádať tieto krajiny a ich zdroje, chudobných ožobráčiť a oceňovať miestnych kolaborantov, ktorí to umožnili.

Nasledujúce interview je s Johnom Perkinsom, autorom bestselleru: Spoveď lovca ekonomík, o metódach, ktoré sa používajú na ovládnutie iných krajín.

Politici s týmto svetonázorom sa desaťročia netaja svojimi názormi, že je to nespravodlivé, ak jedna krajina má priveľa prírodných zdrojov (Albrightová), že takú krajinu je nevyhnutné rozdrobiť na množstvo malých štátov. Myslí sa tým posledný nedobitý Koh-i-Noor planéty, Rusko. Prebehli pokusy o farebné revolúcie v Bielorusku, Rusku, Gruzínsku, Arménsku, Ukrajine (úšpešná, teda závisí to na uhle pohľadu), ale aj v páse stredoázijsých republík. 

Ekonomická „pomoc“ západu Rusku v 90.tych rokov evidentne nepriniesla očakávaný výsledok, preto bolo potrebné opätovne vyvolať krízu. Po ukrajinských udalostiach „svetové“ spoločenstvo uvalilo na Rusko sankcie. Sankcie ale nefungujú. Svet atlantickej civilizácie stráca kontrolu nad riadením sveta. A strata riadenia sa prejavuje aktívnym využívaním nižších a nižších priorít riadenia. Preto po neúspešnom ťažení na ekonomickej priorite (sankcie) sa pristúpilo k útoku na zdrojovej priorite  (riešia sa na nej závislosti, suroviny potrebné pre život, liečivá, drogy, … a pod.). 

V predošlom článku sme sa venovali vzrastu klanu Rockefellerových a ich diverzifikovania kapitálu do zdravotníctva. Rovnako je známy svojimi investíciami do tejto oblasti aj Bill Gates. Ich nadácie (Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation ) sú zároveň významnými sponzormi WHO. Popri temných dôvodoch kovidovej agendy je potrebné pozerať na finančné toky, ako sa vysali ekonomiky všetkých ovládnutých krajín. Straty krajín, aj ich obyvateľov, sa pretavili v zisky niektorých špecifických farmaceutických firiem s neprekvapivým pozadím (stále tých istých) majiteľov.

Zdroj: WHO

Po útoku na tejto úrovní na Rusko, toto sa chystá opustiť WHO. Tú už páky zo strany WHO na Rusko v budúcnosti mať nebudú. Pre bývalý západný dominantný svet už zostane len posledná priorita riadenia – silová. Pri tom nás až mrazí, ako si to psychopati vo vedení EU a v nej združených krajín neuvedomujú, čo robia. (v pokračovaní sa budeme venovať aj čisto silovej priorite). Vysvetlíme, ako sa útok koncentroval práve na Rusko, ale najprv začneme so stručnou históriou pokusov s biologickými zbraňami.

Zdravotníctvo v priebehu 20.storočia menilo svoje zameranie aj na oblasť výskumu biologických zbraní. To sa už značne prekrýva aj so silovou prioritou, ale často sa pokusy maskovali pod pláštik poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V 2.svetovej vojne sa stalo známym pôsobenie Josefa Mengeleho. V Mandžusku pôsobila japonská jednotka 731.

Infikovanie nič netušiacich čínskych civilistov smrteľnými baktériami bolo členmi Jednotky 731 maskované ako pravý opak, totiž zdravotná prevencia

Japonské pokusy na ľuďoch svojou zvrátenosťou dosť možno prekonávali aj pokusy Dr.Mengeleho.

Po vojne sa táto jednotka vyhla vojnovému tribunálu, ich know how bolo veľmi žiadané samotnými USA a tak tieto zvery ostali bez potrestania a pôsobili ďalej vo výskume biologických zbraní v USA. Dôležité je spomenúť Dohovor o zákaze biologických zbraní – BWC z r. 1972, ku ktorému sa pripojilo 183 štátov sveta.

Mocnosti ale neopustili úplne výskum biologických zbraní, tento utajovane prebiehal naďalej.

Keď kongres USA zakázal výskum niektorých biologických „agentov“ s potenciálom premeniť sa na biologické zbrane, oficiálne sa začal takýto výskum objednávať v zahraničí. Laboratória v Galvestone alebo Fort Detrick zrejme ale evidentne pokračovali vo výskume aj naďalej. Príkaz na zatvorenie Fort Detrick prišiel po zaznamenanom úniku (nebol len jeden, okrem prototypu covid, v r. 1989 im unikla aj Ebola). Nakoniec aj Covid-19 sa údajne dostal do sveta únikom z partnerského laboratória vo Wuhane.

USA si vzhľadom na to, že sú signatári BWC zriadili množstvo exteritoriálnych biolaboratórií

Zdroj: DoD USA

Postupne sa ale USA zamerali na budovanie „referenčných laboratórií pre znižovanie biologických hrozieb“ na Ukrajine (30ks, k nám najbližie je: CTR, Sobranetska 96, Užhorod), Gruzínsku, Adzerbajdžáne, Arménsku, Kazachstane. Pentagon získava dohodami prístup k štátnym tajomstvám a genofondu UA a Slovanských národov (kam sa odviezol materiál po veľkom testovaní, ktoré podľa Matoviča nebolo tak celkom dobrovoľné ?).

Gruzínsko aj Ukrajina zmluvne súhlasili s americkými biologickými experimentami vykonávanými nad vojakmi oboch krajín. Toto bolo neskôr potvrdené pri vyšetrovaní zajatcov, vysoké hladiny protilátok, že častokrát obete nemali šancu prežiť. Ale keďže boli určení tak či tak na smrť na fronte, tak sa neočakávalo ich prežitie, ani že by niekto v budúcnosti urobil rozbor ich krvi.

„Pokiaľ ide o to, že [Spojené štáty] už svoje zbrane použili, nemám žiadne údaje, ale prakticky niet pochýb, že to absolútne neboli mierové experimenty, ale experimenty zamerané na vytvorenie biologických zbraní, navyše etnicky orientovaných. , o tom prakticky niet pochýb “, povedal Lavrov – o biologických laboratóriách USA na Ukrajine počas tlačovky v Antalii, Turecku (marec 2022).

USA sa bránilo, že laboratóriá sú kvôli znižovaniu hrozby verejného zdravia a záslužnú prácu vykonávajú najmä tým, že sú to stanice včasnej výstrahy pre varovanie pred chorobami ako je napr. africký mor prasiat, ktorý je v regióne endemický.

Samozrejme, endemický, v Užhorode,  a africký mor, tak ten určite.

Vypúšťaním modifikovaných virusov do prírody „vedci“ (typu 731) dúfajú vo vytvorenie tzv.zoonotickej nákazy, prenosnej zo zvieraťa na človeka.

Vývoj do dnešnej podoby skúmania vírusov zahŕňa reťaz patentov už od konca 90.tych rokov. 

Prečo potrebuje niekto vyvinúť takú vlastnosť vírusu, aby bol zoonotický, t.j. ktorý bude šírený zvieratami, ale ľudia budú naňho tiež vnímaví ??? 

Prečo potrebuje niekto vyvinúť RNA sekvenciu, ktorá spôsobuje rozklad červených krviniek a využitie takto uvoľneného železa do tvorby feritinových častic ??? To bol len taký výskum pre srandu, aby si ľudia potom prikladali magnetky k telu, lebo sú zrazu nejakým zázrakom magnetickí ? 

Prečo potrebuje niekto vyvinúť a získať patent, že dalšia sekvencia spôsobí, že špecifické neuróny pritiahnu k sebe takto získané feritiny ???

Prečo potrebuje niekto vyvinúť ďalšiu vlastnosť virusu, aby sa pri rozpade bunky tak zabalil, že prejde aj hematoencefalickou membránou práve do mozgu ??? 

Prečo potrebuje niekto vyvinúť zabaľovanie hydroxidu grafénu (alebo iných toxických látok) do takých lipidových obalov, aby preniklo cez stenu bunky (špecifickej bunky, pečeň, vaječníky, semenníky) a spôsobilo jej rozpad ??? 

Čo je toto za výskum ??? Čo je jeho cieľom ? Ako to súvisí s americkým proklamovaným zvyšovaním bezpečnosti voči patogénom, ktoré sa bežne vyskytujú v prírode ??? 

A čo za netvora potom napadne tie jednotlivé patentované sekvencie poskladať do jednej spoločnej a ešte to aj otestovať, čo to urobí so živým tvorom ???

Zdroj: CSFD

Nezabudnime v súvislosti s Covid-19 aj na britský seriál Utópia o ruskej chripke, ktorý už roky v predstihu prezradil technológiu vyvolania pandémie. Tá sa v seriáli najprv spustila intoxikáciou prvých obetí na shetlandoch (a to  vôbec nie vírusom, jeho existencia je pre vyvolanie pandémie irelevantná), vyvolal sa strach v spoločnosti a potom sa spúšťa očkovanie, po ktorom nasleduje už len umieranie na ten hrozný vírus “ruskej chrípky”. Samozrejme pri neustálom prepieraní témy v médiách od rána do večera. 

Vakcíny sa nesmú analyzovať, čo obsahujú. Svedkovia a každý kto kladie odpor pandémii záhadne umiera, celá pandémia je riadená priamo zhora z ministerstva zdravotníctva. V seriáli sa na poslednú chvíľu podarí odbojovej skupine zabrániť spusteniu hromadného očkovania. 

Seriálová vakcína bola binomickou zbraňou. Na jej aktiváciu bola potrebná ešte ďalšia zložka, ktorú dodávali obyvateľstvu plánovane už roky pred spustením pandémie v potravinách. To je pre ilustráciu, keby sa niekto chcel hlbšie zamýšľať, čoho bol v nedávnej minulosti svedkom.

Zdroj: ZvezdaNews

Po začiatku ŠVO sa RF zamerala hlavne na zneškodnenie týchto laboratórií. Ministerstvo obrany Ruskej federácie pri verejnej tlačovke ukázalo aj pôvodný protokol na „spustenie“ krúžkovaných vtákov z Chersonského biologického laboratória, ktoré boli následne odchytené v Ivanovskej a Voronežskej oblasti.

Účelom tohto projektu bolo študovať možnosť šírenia obzvlášť nebezpečných infekcií prostredníctvom sťahovavých vtákov, vrátane vysokopatogénnej chrípky H5N1, ktorá má u ľudí až 50-percentnú úmrtnosť, ako aj pseudomoru hydiny.

Identifikovali sa najmenej dva druhy sťahovavých vtákov, ktorých trasy prechádzajú najmä cez Rusko, zhrnuté boli aj informácie o migračných trasách cez krajiny východnej Európy.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Pentagon sa zaujíma aj o hmyzích prenášačov nebezpečných infekcií, rozbor dokumentov potvrdzuje skutočnosť, že z biologického laboratória v Charkove bolo do zahraničia prevezených viac ako 140 kontajnerov s ektoparazitmi netopierov – blchami a kliešťami.

Podľa Ševcova “je potvrdené, že Spojené štáty americké vyvíjajú biologické zbrane, vrátane tých, ktoré sú namierené proti určitým etnickým skupinám”. Na tento účel zhromažďujú zbierky DNA. Prebieha výskum zameraný na izoláciu kmeňov mikroorganizmov, ktoré sú odolné voči antibiotikám, vrátane rezervných kmeňov  a aktívne sa skúma možnosť prenosu nebezpečných chorôb, ako je brucelóza a zoonotická chrípka, zo zvierat na ľudí.

Zdroj: legionella.sk

Toto urýchlené evakuovanie nebezpečných biologických kontajnerov si pamätáme, väčšina skončila v Poľsku, možno niečo aj u nás.

Na jeseň vypukla legionella v poľskom Rzeszowe, Krakowe a v Ostrowe Wielkopolskom (naraz na opačných stranách Poľska). Určite je to len zhoda náhod, že choroba, ktorá sa tu veľmi nevyskytuje zrazu prepukne do epidémie.

Nevyhlásila vtedy pri evakuácií laboratórií pani Čaputová proaktívne že aj Slovensko sa chce podieľať na „výskume“ a pridá sa k americkému programu včasného varovania a znižovania hrozieb verejného zdravia? S tým, ako postupne RF dávala tlačové konferencie pre svetovú verejnosť, naše média správy takéhoto typu aj vzhľadom na vývoj verejnej mienky u nás už stiahli z obehu.

Kde asi tak mohlo to dnes už údajné a asi určite nepravdepodobné laboratórium skončiť ? Neviete náhodou, ako v strede horúceho leta 2023, keď sa prirodzene respiračné ochorenia nevyskytujú, nám ochorelo množstvo detí na „chrípku“ a to v tom istom okamihu od Gemera po Sninu ?

A prečo sa tento týždeň vyskytla legionella už aj v Košiciach ? A to práve teraz, keď Poliaci štrajkujú a uzavreli sa hraničné prechody, tak to určite musela byť iba náhoda. Vlastne 40 ročná náhoda.

Zdroj: Startitup

„Som správcom vyše 40 rokov, ale nikdy v živote tu nebola legionella, ani Tepelné hospodárstvo Košice si to nepamätá, boli tiež prekvapení ako ja,“ uviedol Miron Simko, vedúci energetického a údržbárskeho strediska Stavebné bytové družstvo I Košice, pod ktoré spadá aj spomínaná bytovka.

Alebo sa nám znovu teraz v zime rozširuje vtáčia chrípka a chovy hydiny sa musia znova likvidovať. Žeby v strede zimy sa sťahovali divé vtáky naspať z Afriky do oblasti polárneho kruhu a od nich to chytili naše domáce chovy ? To bude teda určite tými sťahovavými vtákmi, veď o pravde a faktoch, že kedy prebieha sťahovanie, o tom sa predsa nediskutuje.

V Kyjeve už vedia, že ľahký prístup k ľudskému materiálu na pokusy už zanedlho nebude. Nasledujúce video , ktoré sa momentálne šíri soc.sieťami je údajne od Anny Sachnovej (pani je pred kamerou v maske, ale pritom má uvedené svoje meno priamo vo videu), externej vedeckej spolupracovníčky zariadenia Pfizer v Kyjeve. Je možné, že video je podvrh, ale rovnako to môže byť aj posledné zúfalé volanie o pomoc. Anna popisuje nedávny nový veľký projekt, v ktorom sa stali samotní Ukrajinci vykonávacou zložkou medicínskeho výskumu. Pfizer svoje testy vykonáva zvyčajne prísne v súlade s medzinárodnými medicínskymi normami a nariadeniami ale v prípade novo pripravovanej šarže C6160b samotný Pfizer v rámci „projektu“ a jeho zamestnanci vykonávajú len analytické vyhodnocovanie testov, nie samotné testy .

Nové testy vakcín proti Covid-19 (C6160b) sú nočnou morou, deti umierajú. A rodičia dokonca ani nie sú informovaní, že sa na ich deťoch robia pokusy. Deti sú týmto očkované a  oficiálne je to vydávané za obyčajnú vakcínu proti chrípke. Pri aplikovaní väčšej skupine detí (300) sa objavili poruchy tlaku, bolesť na hrudi, horúčka, omdlievanie. 4% detí umrelo (4% !!!), 20% skončilo v nemocnici! Ministerstvo zdravotníctva odmieta ukončiť pokračovanie v testoch, pretože projekt je koordinovaný samotným prezidentom Zelenským. Zdôvodnenie je, že spoločnosť Pfizer má čas už len do mája 2024, preto nikto neposunie, nepozastaví ani nezruší tieto pokusy.

Z materiálu vyplýva, že sa všeobecne ráta, že v máji už nebude existovať prístup k „testovaciemu materiálu“, to je to, prečo ma Pfizer naponáhlo.

Ak je to pravda, potom je to strašné, čo sa vykonáva na tomto Slovanskom národe za našimi hranicami!

Všetci stojíme pri Ukrajine ! To je fakt ! Len asi máme iný uhol pohľadu, a my pri obyvateľoch Ukrajiny stojíme na rozdiel od “našich” elít naozaj. Keď sa Ukrajina uzavrie, denacifikuje a demilitarizuje, kam si táto farmakoloby presunie svoje pôsobenie, kde bude vykonávať testy na neinformovaných občanoch ?

Slováci už boli hromadne použití na nedobrovoľný medicínsky výskum, to si pamätáme. Hlavné mená iniciátorov sú: Krajči, Jarčuška, vynucovači, t.j. vojenskí velitelia ASR a operácie, ktorou sa to vykonalo boli: Nagy, Čaputová.

Vykonala sa aj analýza testovacích tyčiniek. V správe je uvedené, že testovacie tyčinky boli kriminálnym nástrojom genocídy obyvateľstva Slovenska. Tu by bolo vhodné navrhnúť štátnej prešetrovacej komisii pod vedením MUDr.Petra Kotlára aby sa skontaktovali inicializátori analýzy aj laboratórium v danej Bratislavskej nemocnici. Ak by to už nebolo z rôznych dôvodov priechodné , je potrebné túto analýzu  vykonať opätovne zo strany štátu.

Duté vlákna tyčinky po zlomení hrotu narušia epitel a do narušeného tkaniva sa dostáva obsah z ich dutiny, t.j. Darpa Hydrogel a lítium. V správe je ukázané, ako sa hydrogel okamžite formuje do kryštalických štruktúr a postupne tieto útvary prerastajú skrz tkanivá.

Zdroj: Analysis of test sticks

Rast kryštálov postupuje v smere magnetického poľa. Silnejšie ako zemské magnetické pole je v oblasti epifýzy, tam potom smeruje automaticky rast týchto útvarov. Aspoň už teda vieme, prečo nestačili testy pľuvacie, alebo výter iba sliznice nosa, ale za každú cenu sa museli testy robiť  až v oblasti nosohltanu. Našim lekárom sa to nepozdávalo, nedávalo im to zmysel, keď sme to s nimi konzultovali. Ivermectin okamžite likviduje štruktúry vytvárané  Hydrogelom. Núka sa predpoklad, že práve preto bola u nás vytvorená situácia, keď bolo temer nemožné sa k nemu dostať a médiá ponižovali ľudí čo si zháňali jeho verzie pre hydinu alebo kone (Noromectin)? Vplyv lítia zníži tvorbu serotonínu epifýzou. Ľudia stratia schopnosť vyššej mozgovej činnosti (tvorivosť, predvídavosť, šiesty zmysel, …atď.), stanú sa poslušnými „biorobotmi“. Poslušnými sa podvoliť ďalšej fáze, čo nasledovala.

Ten istý Darpa Hydrogel bol neskôr pridaný do triedy FFP2 respirátorov. Pamätáte si, ako už  jedného dňa nestačilo rúško, čo ste si sami doma ušili, a celý národ musel nosiť FFP2 ? A kto to nemal, na toho útočili policajti, ľudia boli zatýkaní a súdení? Dodnes nie sú uzavreté súdne kauzy s obeťami tejto genocídnej šikany. Nikto sa nemal prešmyknúť, nikto nemal uniknúť najprv utlmeniu rozumových schopností, neskôr „slobode“, ktorou mala byť vakcína.

Ľudia dúfali že bodka za týmto obdobím sa urobila parlamentnými voľbami 2023.

Súčasná ministerka zdravotníctva, Zuzana Dolinková sa stretla 17.1.2024 s americkým veľvyslancom, kde rokovali aj o riešení „spoločných zdravotných výziev“. A aká to náhoda, v ten istý deň rokovala aj s ukrajinským ministrom zdravotníctva a tiež prediskutovali spolu kľúčové témy vzájomnej spolupráce. Vzhľadom na témy, ktoré rozoberáme v tomto článku, je to, čo čítame medzi riadkami, nanajvýš znepokojivé!

Vážená strana Hlas-SD, my všetci stojíme tiež pri Ukrajine ! Len asi ako národ máme aj naďalej iný uhol pohľadu ako vaši nominanti !

Zdroj: topky.sk

Zuzana Dolinková vymenovala exministra Michala Palkoviča za šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Na sociálnych sieťach to okamžite vyvolalo búrku nevôle, ako môže ministerka tejto vlády menovať zahladzovateľa stôp a toho, kto kryl kovidové zločiny a to práve na ÚDZS ?! Človek, čo ešte za minulej otvorene protinárodnej vlády nás, ako jej minister zdravotníctva, zastupoval na zasadnutí WHO ? Človek, čo je maximálne ústretový a nekritický voči odporúčaniam WHO aj voči Slovensku ? A on dnes bude s kamennou tvárou naďalej pôsobiť už vo farbách strany, ktorá bola pre neho v minulosti akože opozíciou ?!

Ako môže Hlas-SD a ministerka Dolinková stále držať na pozícii Jána Mikasa ? V čase ústavnoprávneho bezprávia, porušovania ľudských práv sa umožnilo, aby štát riadila táto nevolená osoba svojimi vyhláškami, ktoré sa aplikovali ako zákony a aj nad zákony a dokonca stáli nezákonným vynucovaním aj nad prirodzenými právami. Jeho vyhlášky obmedzovali základné práva a slobody. Kam dospela spoločnosť týmto riadením ?

Mobutu Sese Seko, Ferdinand Marcos, Jean-Claude Duvalier, to sú všetko príklady diktátorov, ktorí buď vyvolali a/alebo zneužili výnimočný stav, aby potom riadili krajinu svojimi dekrétmi, nasadili armádu a iné silové zložky na potláčanie odporu, silové zložky stáli nad zákonmi, rozpadol sa právny štát, zaviedla sa cenzúra, ich svojvôľa mala za následok spustenie hospodárskej krízy, inflácie, likvidovala sa opozícia (aj fyzicky).

Mohol by tu niekto (ne)vidieť istú podobnosť účelu používania dekrétov diktátormi s Mikasovými vyhláškami ?

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zlyhal. Nevykonával si svoju prácu, inak by udalosti rokov 2020-2023 v oblasti zdravotnej starostlivosti nemohli nastať. Predpokladajme, že Róbert Fico si to plne a presne uvedomuje, koho a kde dosadil Hlas-SD a preto menovaním MUDr.Petra Kotlára do čela komisie na vyšetrovanie menežmentu kovidového obdobia týmto vlastne zriadil dodatočný orgán, ktorý bude okrem iného aj suplovať nefunkčný ÚDZS. Poprajme MUDr.Petrovi Kotlárovi úspech v jeho činnosti.

A neostáva, len položiť si otázku: Je si Peter Pellegrini vedomý celého globálneho zákulisia ? Nie je načase ako budúci prezident sa oddeliť od “špecificky” zameraných nominantov strany Hlas a začať prezentovať myšlienky, ktoré očakáva národ od kandidáta na prezidenta ?

Ak má byť Peter Pellegrini vnímaný ako národný prezident musí vedieť, pokrytie ktorých tém sa od neho očakáva:

1. Problematika sfunkčnenia referenda, aby si národ mohol rozhodovať o sebe v časoch ohrozenia sám. Referendum je poslednou inštanciou, keď vláda, parlament aj prezident konajú proti národu. Národný prezident v súčasnosti nefunkčné referendum môže spriechodniť.

2.Vyšetrenie kovidových zločinov. Doba kovidová spustila teror tzv.nulitnými právnymi aktami. Bezprávie spustené a odôvodňované mediálne vyvolanou panikou z ohrozenia smrteľným vírusom prerástlo postupne celý právny systém štátu, čím ho znefunkčnilo.