Mechanizmus, ako funguje očkovanie poznáme všetci zo školy. Učili sme sa o Louisovi Pasteurovi a Robertovi Kochovi. Na nimi popísaných princípoch vycítil John D.Rockefeller podnikateľskú príležitosť a diverzifikoval svoje zdroje aj do novej sľubnej oblasti, ktorú začal rozvíjať. Pozor, nemýľme sa! Nie do zdravia, ale do podnikania so zdravím, životom a smrťou. Keď je človek v ohrození života, dá aj to posledné aby si život zachránil.

V tejto oblasti preto krivka dopytu a ponuky je akosi deformovaná, vykazuje črty správania sa oligopolov. A deformovaná je aj morálka tých, čo rozhodujú. Vzniká u nich zvláštny pocit nadradenosti, niečo ako dotyk boha. Tak, ako je opísané správanie sa „podnikateľov“ počas morovej epidémie v Geneve 1530, sotva môžeme očakávať, že o 400 rokov neskôr motivačnou silou už nie je : „Ak mor produkuje peniaze, potom je mor dobrý“.

Po založení Rockefellerovho inštitútu v r.1901 sa na úvod pevne trhovo ukotvili tzv.Flexnerovým podvodom až prerástli do toho, čo dnes nazývame farmakobiznis.

Presvedčivosť a masívna akceptácia výsledkov výskumov tejto lobby sa systematicky počas storočia presadila psychologickými postupmi popisovanými Agnotológiou (veda o nevedomosti).

Napriek vzdelaniu, ktoré nás učilo o očkovaní, človek, pokiaľ kriticky zhodnocuje informácie, získa závan pochybností, keď náhodou naďabí na informácie o adjuvansoch vo vakcínach, t.j. ortuti, hliníku, formaldehyde, .. apod. Potom, keď sa nad tým ďalej zamyslí a pátra, tak uvidí na vlastné oči ako napr. na ortuť reagujú neuróny .

Rovnako aj toxicita hliníka rozvracia bunkový cyklus. Nanočastice hliníka prechádzajú hematoencefalickou bariérou do mozgu a Podľa najnovších zistení je hliník skutočne zodpovedný za vznik Alzheimerovej choroby

Vtedy sa človek musí začať zamýšľať, prečo tam tie adjuvansy vôbec dávajú. Nie je to tak, že imunitný systém utrpí šok a reaguje prudkým produkovaním protilátok, čo sa vykladá za plánovanú reakciu tela na očkovanie. A bol by vôbec rozdiel v reakcii, keby vakcína obsahovala len adjuvanty?

Ak to tak je, potom načo je vlastne ešte potrebná nejaká „oslabená“ baktéria alebo „oslabený“ vírus, čoby ten pravý pôvodca choroby ? Zamýšľali ste sa nad tým, ako sa vlastne taký vírus „oslabuje“ ? Ak áno, tak ste pri štúdiu prišli aj na to aké biologické zložky sa pridávajú. Ale prečo sa pridávajú kultivary buniek ľudí, čo umreli na rakovinu ? Prečo sa ešte aj DNA týchto nešťastníkov upravuje a rozširuje o ďalšie rakovinové sekvencie? Veríte zdôvodneniu, že je to kvoli vlastnosti rakovinových buniek, t.j.ich rýchleho rastu, a to umožňuje vyšší objem a rýchlosť priemyselnej produkcie očkovacích látok ? Alebo skôr máte podozrenie že to bude mať nejaký súvis s objavom preskokov génov, ktorý sa koncom 80-tych rokov skúmal na kukurici. Samozrejme výskum mal iba pozitívne očakavánia v prospech ľudstva.

Ak zatiaľ ste mali len pochybnosti, veď predsa dôverujete odborníkom a sami nemáte časovú kapacitu všetko skúmať a overovať osobne (nezabudnite, Agnotológia okolo nás vám takýto pokus vopred odsúdi na neúspech), je možné, že raz naďabíte na dieťa, čo je výrazne iné ako ostatné. Netrpí žiadnymi alergiami, nie je nikdy choré a ak sa brodilo pri hre celý deň v potoku v blate či v ľade, tak jeho následky by sme pred 30 rokmi opísali ako nejakú virózu, čo za pol dňa prešla sama od seba.

Na akcii „História deťom“, ten kto mal tú príležitosť sa pozhovárať s malým Tadeášom, tak získal pocit že sa zhovára s dospelým človekom. Dokonca vyhral jednu z cien,  pritom ostatným oceneným siahal výškou do pol pása, predsa len vek sa postavou zaprieť nedá. Jeho spôsob verbálnej argumentácie je fascinujúci, oblasť záberu vedomostí od lietadiel, motorov, histórie, rádioelektroniky, vedomosti o vesmíre, to všetko nie sú len krátke informácie, že chlapec vie o čom tá problematika je, on to naozaj chápe a to do takých technických detailov, ktoré by mohol mať, len keby už študoval na strednej škole a aj to len za predpokladu, že by tá oblasť bola zároveň aj jeho hobby. Hĺbka jeho znalostí jednoznačne presahuje bežný rozhľad stredoškolákov. Potom zistíte, že rodičia nedovolili u chlapca už od narodenia žiadne očkovanie. A to napriek permanentným snahám ich k tomu prinútiť. Ak veríme teórii z 19.storočia, čo je to inteligencia, a ako ju môžno merať, tak chlapec má odhadom IQ=200 (mentálny vek / skutočný vek).

Aha! Žeby uňho chýbal kumulatívny efekt neurodegenerácie spôsobený adjuvansami vo vakcínach? Existuje v našom okolitom svete ešte nejaká iná prirodzená cesta, ako sa možno intoxikovať a to tak, že sa čosi dostane najprv do krvného obehu a zároveň to má také vlastnosti, že odtiaľ to prejde aj do mozgu ? Neviete si na nič iné spomenúť?! Tak potom slovami Sherlocka Holmesa: ak vylúčite všetky možnosti, potom tá posledná, ktorá zostane, akokoľvek je nepravdepodobná …

Postupné zbieranie informácií (aj dezinformácií) nakoniec vyskladá pravdepodobnú mozaiku reality.

Anita Petek-Dimmer na svojej prednáške zosumarizovala výsledok štúdia literatúry o očkovaní a sto rokoch vývoja očkovacej agendy. Jej vystúpenie vyvovalo búrku odsúdenia, výskum očkovacej agendy a uvedené argumenty nazývajú pavedou. Pri priklonení sa niektorú stranu, skúste sa zamyslieť, kto zastáva aké stanovisko, a aké má k nemu motivácie. To by malo dostatočne pomôcť rozlíšiť informácie od dezinformácií. Video je dnes dokonca stále aj na YT a je českými titulkami.

Keďže táto prednáška je masívne cenzurovaná, nájdete ho aj na iných videoplatformách ako VIMEO, Rumble, Odysee …

Keď Vám vyhovuje lepšie textový prepis, zverejnená prednáška je napríklad tu:

https://celostnivzdelavani.cz/anita-petek-pravda-o-vakcinach-a-vakcinaci-1-dil

https://www.vpl.sk/files/file/ockovanie%20file/paveda_anita_petek.pdf

Na záver snáď len pripomenutie. Syndróm náhleho úmrtia kojencov, Autizmus, Alzheimer, choroby imunity, všemožné alergie, ale aj nebývalý rozmach rôznych typov rakovín, nič z toho naši predkovia v 19.storočí nepoznali v rozsahu, akému týmto chorobám čelí dnešná generácia.

Čo sa teda zmenilo v 20.storočí ?