Viac ako sto delegátov zo slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27.augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Idey princípov ARCHA, ktoré boli zasiate v roku 2021 sa v mnohých spoločenstvách po celom Slovensku ujali a dnes už začínajú vytvárať funkčné komunity.

Prvoradým záujmom delegátov z celého Slovenska je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia z vnútra spoločnosti, kedy sa vďaka hustej sieti kooperujúcich menších celkov, skupín a komunít vytvárajú reálne predpoklady formovania novej spoločenskej štruktúry. Situácia v spoločnosti dosiahla neudržateľnú úroveň. Súčasná vládna moc nie je spôsobilá kompetentne a samostatne riadiť štát a ohrozuje tak sociálnu bezpečnosť národa, ako aj stabilitu v ekonomickej a hospodárskej oblasti, rovnako v oblasti zamestnanosti. Počas pôsobenia tejto vlády sa spustil proces rozpadu štruktúr a služieb kritického štátneho významu.

Vnútropolitická slovenská kríza sa odohráva súčasne s vážnou medzinárodnou situáciou. Delegáti Okrúhleho stola, medzi ktorými nechýbali ani bývalí ministri kľúčových rezortov a dôležitých riadiacich zložiek štátneho aparátu sa uzniesli na vzniku organizačnej štruktúry, ktorá postupne predstaví definované národné ciele a prirodzené práva národa. Budú informovať a usmerňovať občanov v tom, ako konať, aby sa znižovali škody spôsobované vládnym režimom štátu.

Stretnutie vo Vysokých Tatrách za okrúhlym stolom odštartovalo novú etapu vývoja spoločnosti v krízovom období. Bolo dohodnuté, že hnutie, ktoré spája ľudí do koordinovaných aktivít v prospech celého Slovenska budeme nazývať Národným obrodením vychádzajúcim z princípov, ktoré boli predstavené už pri vytváraní Hnutia Archa.

Funkčnosť koncepcie zastrešuje riadenie, ktoré čerpá z koreňov našich predkov a nazýva sa občinové, či kopné právo. V kombinácii s koncepciou sociálnej bezpečnosti vytvára dobrý základ pre bezštruktúrne a hlavne úspešné a nenásilné riadenie procesov, ktoré vybudujú  pevné základy budúcej tváre novej spoločnosti. Tá bude postavená na prirodzených ľudských princípoch ako je spravodlivosť, česť, morálka, súdržnosť či solidarita.

Národné obrodenie si na svojom zasadnutí vybralo svojho hovorcu, ktorý bude reprezentovať jeho myšlienky smerom ku spoločnosti a navonok, na medzinárodnú scénu. Je ním známa a národom rešpektovaná osobnosť, pán Tibor Eliot Rostas. Ten je už od čias koncepcie Memoranda slobodného občana (2012) a Národnej konferencie prinášajúcej dokument Manifest Slovenska (2018) známy svojim prínosom ku tvorbe zásadne iných princípov spoločenského usporiadania. Na tomto princípe položil aj základy hnutia ARCHA ako záchranného integrovaného systému s decentralizovaným systémom riadenia spočívajúcom na funkčných a sebestačných komunitách, ktoré navzájom spolupracujú. Je už len na nás, ľuďoch Slovenska, či dokážeme všetci pochopiť, že jedine spojením sa a cieleným koordinovaním krokov dokážeme naše Slovensko dostať do svojich rúk.

Preto vyzývame všetkých ľudí, ktorí nechcú ostať iba pasívnym pozorovateľmi rúcania sa tých najzákladnejších istôt, aby sa k nám pridali. Niektorí z nich sú možno sklamanými a prvotné nadšenie z koncepcie vzájomnej pomoci ARCHA, ktoré naštrbili osoby nespôsobilé komunikovať v nich opadlo. Chceme vás povzbudiť a ubezpečiť, že myšlienky obrodenia spoločenského systému, pomoc a solidarita sa nevytratili ale naopak, sú trvalou súčasťou našich priorít. Budeme vás pribežne informovať o vývoji tejto platformy obnovy štátu, morálky, práva a radosti žiť v podmienkach vzájomnej spolupatričnosti.

Pre každého, kto má záujem dozvedieť sa viac, pridať sa k nám a vytvárať ďalšiu z mnohých drobných súčastí mozaiky obrodenia sme tu pre vás a na všetky vaše otázky ako aj informácie ohľadne ďalších stretnutí budeme reagovať na uvedenom kontakte.

Rastislav Ruman a Martin Novák

za koordinačný výbor

mail:

narodne_obrodenie@proton.me

TOPlist