V sobotu 28.10.2023 v Pribinovej dvorane v Alekšinciach zasadal rezort školstva spoločenstiev zoskupených v Národnom Obrodení. O výsledky rokovania sa podelili s poslucháčmi slobodného vysielača. Reláciu Ako ďalej venovanej reforme školstva, moderoval Peter Bulla s hosťami Milošom Zverinom, Jarkou Bakovou, Jozefom Gandžalom.

Jozef Gandžala predstavil ideový zámer: “Ak chceme niečo zmeniť v oblasti vzdelávania, prvé výsledky sa prejavia nie skôr ako za 15 rokov. Predovšetkým je nevyhnutné zmeniť vzťah rodičov ku vzdelávaniu ich detí.”

Identifikovali sme 8 základných ideových smerov:

 1. Ctiť si svojich predkov, jazyk a tradície.
 2. Myslieť a tvoriť hlavne pre budúce generácie.
 3. Buďme osožní pre všetko živé.
 4. Svoje si nedať, cudzie nechcieť.
 5. Mať správnu mieru v duchovnom aj v materiálnom konaní.
 6. Pomáhať tým, ktorí pracujú pre úžitok spoločnosti.
 7. Žiť v pravde, mravne, svedomito a čestne.
 8. Správať sa zodpovedne ku svojmu zdraviu.

Jarka Baková: Aktuálna situácia po voľbách, keď minister Drucker vyjadril jeho názor k inklúzii a mimovládkam, nás viedla k tomu, že sme v Národnom Obrodení zmenili prístup pri spolupráci s ministerstvom. Je potrebné si to vysvetliť. Existuje tzv. kurikulárna reforma v štátnom vzdelávacom programe, je súčasťou EU programu, minister Drucker sa vyjadril, že žiadny iný program nebude, ale bude sa držať toho.

Čo je v danom programe kurikularnej reformy ?

V štátnom vzdelávacom programe je už prvých 40 škôl zahrnutých v rámci pilotného projektu. Plánuje sa mať do septembra 2026 pokrytých týmto programom všetky školy, je to teda akútne.

Nie vsetko v rámci tohto programu je zle, ale na porovnanie:

V uvode reformy sa uvádza, že ide o vzdelávanie pre 21.storočie. Základom reformy je otváranie príležitostí, inklúzia, udržateľnosť života na zemi , zelená škola, podpora digitálných technológii, (v skratke inkluzívna-zelená-digitálna škola). Rozoberme si jednotlivé súčasti:

Inklúzia:

+ tolerantnosť, prístupnosť pre každého,

– sú zaraďovane do všeobecných škôl deti, ktoré sú vývojovo nepripravené a brzdia zbytok tried

– preto to smeruje a má za následok všeobecné znižovanie úrovne vzdelávania.

Stručne: vyžaduje si to špeciálne podmienky a špeciálny pristup, celodenná-čiastočná asistencia, a sú zaraďovaní do bežných tried, aj keď oni potrebujú svoje špeciálne prostredie, a toto je nevhodné v triedach s 24 deťmi. Nie sú schopní sa sústrediť už po 2 hodinách. Môže to znižovat motiváciu pre činnosť zbytku kolektívu – a narušuje schopnosť napredovania triedy ako celku.

Zelená škola:

+ vyučuje ako sa správať k prírode

– Ideológia Green deal indoktrinuje deti spornými klimatickými teóriami ako sú reálne vplyvy CO2 a požadovanie jeho redukcie.

Digitálna škola

+uľahčenie života novými technológiami

– veľký problém, deti majú ipod a telefón v rukách častejšie ako majú živé sociálne kontakty (navyše je tu enormná škodlivosť používania mobilov na detský mozog)

Čo má byť v skutočnosti predmetom Reformy Školstva ?

Čo má školstvo dať dieťaťu ? Deti pre prax ? T.j.montážne linky , laboratóriá, špecifické zameranie alebo rozvinúť maximálne tvorivý potenciál ?

O tom, ako má vyzerať skutočne kvalitné vzdelávanie nevie nikto. To čo si myslíme, že bude úspešné , tak mali by sme definovať, čo zo súčasných vedomostí chceme potomkom odovzdať. Nárast informácií zahlcuje dospelých. Preto je potrebné vybrať to, čo im chceme odovzdat, a to je dôležitejšie ako spôsob, ako chceme poznatky odovzdávať. Máme 3 skupiny, každá so špecificlými potrebami. Inklúzia je super, ak dieťa chce. Ak ale dieťa nechce, inklúzia na to neodpovie! A potom je to na asistentovi, učiteľovi … a toto nie je odpoveď. Inklúzia ju vlastne vôbec nedáva.

Školy by mali predovšetkým vychovať ČLOVEKA . Reprezentuje to úcta k okoliu, rodičom, predkom, tradíciam, zvykom, Ozajstné hodnoty a nie nejaké EU hodnoty, ktore stále nikto nepomenoval.

Svedomie, čest pravdovravnosť, pomoc starším, navštíviť hroby našich predkov a zhovárať sa v rodinách o tom, akí to boli ľudia. Nie cudzie mravy – vyzdobené kostrami, smrtkami, halloweenské dekorácie. My nie sme odkázaní na kopírovanie satanistických sviatkov. Zamerať sa na to, čo nás tu udržalo stovky/tisícky rokov.

Máme svoju kultúru a buď sa jej vzdáme a zanikneme ako národ alebo práve preto sa držme našej kultúry, lebo to je to, čo robí zo Slovenska Slovensko. Jan Amos Komenský zaviedol školu hrou. Deti musia chcieť chodiť do školy, naučiť sa spolupracovať, to im dá viacej ako len tlačiť vedomosti.

Akého človeka od r.1989 vychováva systém?

Niet prečo kopírovať zahraničie. Absolventi sú individualisti snažiaci sa presadiť na úkor ostatných. Zabudli sme sa pozerať na všetky svetové strany. Vladimír Devjatov: “Proces výchovy začína od narodenia dieťaťa. Prvý, kto naňho vplýva sú rodičia. Nadväznosť troch generácií je narušená. Už (pra) starí rodičia a rodičia nevychovávajú svojich potomkov. Toto je jedna z možností, čo je potrebné oživiť. Škola hrou … to zavisí od osobnosti učiteľa. Vyskoké školy musia vychovávať pedagógov, ktorí vedia do akého prostredia pôjdu pôsobiť.

Kuriščák: “Súčasné školstvo je nereformovateľné.”

Minister nechce nič meniť. Západný systém sa rúca. Nemusíme rátať s tým, že zavedieme nový systém okamžite, ale dôležité je mať pripravený systém do budúcna, keď nastane príležitosť k zmene.

V minulosti deti vychovávali starí rodičia, rodičia mali fyzickú energiu, boli zdraví, deti sa vychovávali v úcte k hodnotám, tradíciam, jazyku. Na dnešnej mladej generácii by sa malo zapracovať. Ctiť si svojich predkov, jazyk a tradície … toto sú silné a skvelo nastavené princípy.

Okrem prezentovaného ideového zámeru sa v relácii predstavili aj niektoré krátkodobé ciele:

Pritiahnuť pozornosť na Pribinovu dvoranu, aby sa deti a učitelia inšpirovali aj vlasteneckými podujatiami, napr. Slovenský Národný Pochod, Puškinov deň.

Kladieme si za ciel vybudovat spolocnost na 3 zakl.pilieroch

 1. Návrat k hodnotám (tak ako sme o nich dnes hovorili)
 2. Nájsť mechanizmus správneho výberu ľudí pre spravovanie spoločnosti
 3. Mať víziu: komplexný program premeny spoločnosti (na 50-100 rokov)

Ľudovít Štúr: Kym duch v národe, národ žije