V sobotu 1. októbra 2022 sa v Pribinovej dvorane pri Nitre uskutočnilo druhé zasadnutie okrúhleho stola v rámci celoslovenského hnutia Národné obrodenie. Tento okrúhly stôl bol prioritne zameraný na koordináciu a komunikáciu starešinov z občín a územných celkov. Témami boli okrem iného domobrana, potravinová, zdrojová a zdravotnícka bezpečnosť, rozvoj Národného obrodenia a jeho aktivít. Kultúrny a mediálny výbor predstavil symbol a logo Národného obrodenia, Alatyr.

Najdôležitejším posolstvom z prvého Okrúhleho stola je široká a aktívna podpora vzniku nových občín, komunít a spoločenstiev po celom Slovensku tak, aby sa Slovenské Národné obrodenie naozaj stalo konkrétnym subjektom reprezentujúcim národ. Skúsenosťami a znalosťami disponujú už úspešne fungujúce spoločenstvá.

Harmonogram Okrúhleho stola 2:

  • Rast a podpora spoločenstiev (diskusie, praktické rady a besedy – tvorba harmonogramov pre existujúce aj nové spoločenstvá
  • Ako založiť nové spoločenstvo
  • Pridávanie členov do komunikačných kanálov Národného obrodenia a pravidlá komunikácie
  • Voľná diskusia, námety a pripomienky
Categories: Stalo sa