Vzdelávací a pracovný seminár v Pribinovej dvorane

V piatok 31. mája 2024 sa v Pribinovej dvorane na Slovanskom dvore Slavica uskutočnil v poradí druhý pracovný a vzdelávací seminár „Slovenská kultúra a osveta“. Seminár sa venoval slovenskej kultúre a osvetovej činnosti, súčasnému stavu v tejto oblasti a možnostiam zlepšenia rozvoja kultúry a osvety. Nosnou témou bolo zadefinovanie priorít rozvoja kultúry s prihliadnutím na kultúrne a spoločenské hodnoty Slovenska a Slovanov, ktoré by mali byť pevne zakotvené v koncepcii (stratégii) rozvoja kultúry na Slovensku. V Pribinovej dvorane sa zišli štyri desiatky odborníkov ako aj dobrovoľných aktivistov z rôznych oblastí kultúry (spisovatelia, výtvarníci, sochári, hudobníci, múzejníci,…). Podujatia sa zúčastnili aj zahraniční hostia, pani Katarína Batelková, zástupkyňa partnerského spolku Svatopluk a pán Ondrej Širka zástupca Vojvodinských Slovákov (Srbsko). Seminár obohatilo vystúpenie folklórneho súboru Rozmarínek…


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *