Zvolíme si do EU parlamentu zase poslušných sluhov globalistických záujmov?

Výber kandidátov voličmi nemôže byť v budúcnosti založený iba na dojmoch predvolebnej rétoriky a sľubov. Pretože ako v parlamentných voľbách tak aj do EU parlamentu sú mandáty poslancov voľné, poslanec nie je viazaný svojimi sľubmi a realita jeho budúceho pôsobenia je často v rozpore s tým, čo hlásal v domácom prostredí.

Navyše veľakrát je pôsobenie a rétorika kandidátov už dávno v predstihu volieb presne vykalkulovaná a cielene sa vyberajú ľúbivé témy, ktoré oslovujú poslucháčov. U takto zvolených populistických tém si poslucháči neuvedomia, ako bude vyzerať budúce riešenie nastolených problémov. Množstvo príkladov sme uviedli v našom úvode ku nadchádzajúcim voľbám do EU parlamentu: https://narodneobrodenie.sk/aktualne/predvecer-volieb-do-eu-parlamentu-ako-je-mozne-transformovat-europu/.

Takto opakovane zisťujeme, že v parlamente nám po voľbách zasadol úspešný youtubový blogger, ale že to všetko, čo predtým kritizoval, on na to v skutočnosti nemá žiadne riešenie, on vlastne nemá žiadne svoje názory. Pokiaľ ide o odvrátenú stranu pokrivených charakterov, je štatisticky známe, že moc priťahuje deprivantov a ich pôsobenie sa mení na teror a totalitu proti občanom, ktorí im moc do rúk zverili. A to teraz nehovoríme iba o Nerovi a Caligulovi, tento smer nabrala Slovenská Republika zreteľne už v predchádzajúcom volebnom období. U deprivantov je známe, že za nimi neostáva žiadne dielo a ich pôsobenie sa vyznačuje vysokou frekvenciou fluktuácie ich záujmov. Ľudovo ich nazývame aj prezliekačmi kabátov. Chytia sa akejkoľvek témy, ktorá ich mediálne zviditeľní.
(21 tisíc mŕtvych spoluobčanov, výpredaj strategických podnikov a tým likvidáciu štátnych príjmov štátu nepovažujeme za úspech, či nebodaj dielo)

V budúcnosti budeme musieť zaviesť pre správu štátu iný spôsob výberu kandidátov. Tento nový spôsob eliminuje vyššie spomenutých kandidátov tým, že tieto pre nich špecifické slabé stránky ich vylúčia z koncového výberu. Na EU voľby nie je úplne použiteľný, ale musíme začať uvažovať už pri každých voľbách cez prizmu:

Činná Kompetencia

To dobré a okamžite účinné, čo je možné pri týchto voľbách použiť, je predovšetkým pohľad, že si nevyberáme kandidáta, nezaujíma nás štýl jeho rétoriky, ani to, ako vie zaujať.

Ale vyberáme si riešenia, ak chceme iné slovo tak prezentovaný projekt. Nakoľko je dané riešenie uskutočniteľné jeho predkladateľom (kandidátom), to hodnotíme z dvoch pohľadov:

  1. Je kandidát kompetentný ? Má pre svoje riešenie, či projekt vzdelanie alebo aspoň niekoľkoročnú prax v danej oblasti, takže vie presne ako to v danej oblasti funguje ? Týmto sa ošetrí, aby v budúcnosti o spaľovacích motoroch nerozhodoval politológ, alebo o finančno-monetárnom systéme právnička s titulom Ing. atp.
  2. Bol kandidát už v minulosti v danej oblasti činný ? Sú za ním zrealizované funkčné príklady riešenia či projektu s ktorým kandiduje ?

Národom očakávané a požadované riešenia pre EU

Predovšetkým potrebujeme, aby sa konečne (!) začali v EU brať do úvahy potreby národov, ktoré vytvorili EU. V Národnom Obrodení sme to vyjadrili veľmi jednoznačne tzv.národnými hodnotami:

https://narodneobrodenie.sk/narodne-hodnoty/

Strany vládnej koalície majú možnosť transformovať EU, a to môžu vykonať, pokiaľ spustia proces rekonštrukcie, iniciovaný zo strany premiérov, prípadne založenia novej EU. Písali sme o tom v svojom úvodnom článku k EU voľbám tu. Z článku vyplynulo odhalenie, že z pohľadu činnej kompetencie má súčasná vládna koalícia hlboké nedostatky, ba že dokonca až na výnimky obhajuje opačné postoje ako sú definované v našich národných hodnotách.

Pre národ sú taktiež nerelevantné strany tzv. progresívneho spektra. Tie obhajujú procesy, ktoré vedú k likvidácii národa, dokonca majú až genocídnu povahu.

Do volebnej kampane vstupujú so svojimi riešeniami, ktoré sú totožné s Národnými hodnotami: Republika, ĽSNS, Zdravý rozum

Republika má reálnu šancu byť úspešnou a prekročiť 5% hranicu, ĽSNS a Zdravý rozum pravdepodobne nedosiahnu na EU parlament. Vlasteneckí voliči tak znova stoja pred dilemou, či trvať principiálne na svojej voľbe alebo uprednostniť radšej posilnenie pronárodných síl a dať svoj hlas dominantnej Republike. Do prehľadu riešení uvedieme všetkých vlastencov, ponecháme to na racionálnom zvážení každého voliča.

Riešenia, ktoré národné sily ponúkajú presadzovať cez EU Parlament.

Zjednotenie vlasteneckých síl


Milan UhríkNie je potrebné opakovať, že hodnoty a ciele s ktorými ide Republika do volieb sú v súlade národnými hodnotami, napríklad: 
1. Ukončiť politiku Green Deal a s ňou aj ruinovanie ekonomík krajín EU , 
2. Zastaviť presadenie CBDC a presadiť znovu systém národných mien s plnou suverenitou národných bánk3. Suverénne rozhodovanie nezávisle od WHO a IHR4. Ukončiť vplyv zhubných ideológií na národné štáty.
Milan Uhrík ako predseda strany, toto všetko zastrešuje.Riešenie : Zjednotiť vlastenecké sily v Európe. Ohlásil aktívne a koordinované využívanie blokačnej funkcie v EU parlamente na zastavovanie všetkého neoliberálneho a progresívneho, čo nevolené pozadie EU bude podsúvať.

Činnosti: Pretože reálne my obyvatelia čelíme strate Európy, Milan Uhrík sa ako reprezentant za SR zúčastnil Sofijskej konferencie vlasteneckých strán, ktoré sa zaviazali k spoločnému koordinovanému postupu v budúcom EU parlamente.

Kompetentnosti: Politik, ako poslanec EU parlamentu za SR veľakrát ako jediný zo slovenských poslancov hlasoval proti uzneseniam, ktoré sú v rozpore s národnými hodnotami. Technické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, autor vedeckých a odborných publikácií, vysokoškolský pedagóg STU. Špecializovaný na systémy riadenia, kybernetiku, neskôr odbory svetová ekonomika , finančný manažement a podnikové hospodárstvo.

Prevratné perspektívy obrovských trhov nás čakajú v rámci krajín BRICS


Tibor Eliot Rostas

Výtvarný umelec, kreatívny riaditeľ, publicista a filozof. Širšej verejnosti sa dostal do povedomia sériou Mlčanie. Neskôr aktivizoval verejnosť pri myšlienkach na život v nezávislých komunitách od štátu, išlo o projekt Archa. Myšlienka si žila ďalej svojim životom až prerástla do zjednotenia v Národnom Obrodení. Tibor sa prirodzene stal jeho tvárou. Bol to práve on a nikto iný, kto predstavil svetu najprv v Košiciach a neskôr v Prahe po prvýkrát naše Národné Hodnoty.

Riešenie: Jeho súčasná pracovná cesta v Číne ukazuje, ako vidí a kam chce smerovať budúcnosť Slovenska. Úplne realisticky vidí, kam sa svet technologicky dostáva a vie, že je nereálne zostať v starej zanikajúcej bubline. Nás svet, či už v rámci EU alebo aj bez nej, sa musí otvoriť spolupráci multipolárneho sveta.

Činnosti: Aktívne nadväzovanie vzťahov s partnermi budúcej hospodárskej spolupráce. Koordinácia a zakladanie rozsiahlych občianskych zoskupení celoštátneho rozsahu.

Kompetencie: Ako konateľ a vlastník médií, časopisu, vydavateľstva, vie z prvej ruky ako funguje ekonomika a správanie sa trhu. Vzhľadom na šírku záberu stretnutí máme pred sebou potenciálneho ministra hospodárstva, či zahraničných vecí.

Otvorene demaskovať a ukončiť pôsobenie neoliberalizmu a progresivizmu v Európe

Ľubomír Huďo

Študoval filozofiu a politickú ekonómiu na FF UK v Bratislave a celú svoju novinársku a publicistickú prax sa venuje spoločenským procesom a medzinárodným udalostiam

Riešenie: Neoliberalizmus a progresivizmus sú likvidačné nástroje na zruinovanie národných štátov a ich sústredenie pod centrálnu vládu globalistického finančného kapitálu, preto sú prvoradé národnoštátne záujmy a spolupráca zvrchovaných národných štátov a odmietanie centralizmu a nadnárodného diktátu  cez štruktúry ako EU, NATO, WHO, WEF atď. Škodlivé pôsobenie cez tieto nástroje je potrebné začať likvidovať priamo v štruktúrach EU. A to z role poslanca EU.

Činnosti: V redakciách mainstreamu zápasil s vedením a bol vystavený nátlaku  pre snahu nepodliehať systémovej propagande a mediálnej stádovitosti.

Všetkým témam sa venoval v desiatkach relácií na portáloch a internetových TV v snahe poukazovať na fakty, ignorované hlavným propagandistickým prúdom. 

Kompetencie: Dôležitú prax získal na pôde EP ako asistent pri príprave hlasovaní o rozmanitej problematike práve aj teda aj v oblastiach: 1. Green Deal odmietanie a zastavenie ekonezmyslov 2. Návrat k národnej mene, odmietanie finančného diktátu ECB, 3.WHO a IHR ukázali čoho sú schopné počas plandémie Covidu, a preto je potrebné odstaviť WHO a farmalobby od nadnárodného diktátu, 4.Neoliberalizmus a progresivizmus sú likvidačné nástroje.

Vrátiť zahraničnú politiku aby zodpovedala suverénnnym národným cieľom

Marián Ďuriš

vstupuje do volebného zápasu stojac dlhodobo za štyroma hlavnými bodmi, ktoré Republika sleduje: 1. Odmietnutie Green Deal 2. Návrat k národnej mene, nie ECB CBDC, 3. Odmietnutie diktátu WHO a IHR 4. Ukončiť Neoliberalizmus a progresivizmus. To čím zaujal, je jeho striktne kritický postoj voči DCA zmluve s USA:

Dohodu schválila neschopná Matovičova vláda. A prezidentka Zuzana Čaputová predviedla pri podpise rýchlosť šprintérskej špičky. Učinili tak napriek našim odborným postrehom, odmietavému stanovisku Generálnej prokuratúry SR a napriek tomu, že 67% občanov si tu amerických vojakov neželá. Dohoda výrazne obmedzuje a ohrozuje našu suverenitu. Nepotrebujeme cudzie vojská na našom území, ani cudzie základne.

Riešenie: Ako expert Republiky na zahraničnú politiku presadzuje dosiahnutie 4 základných bodov programu hlavne zmenou zahraničnej politiky a koordináciu postupov medzinárodnou spoluprácou. Plánuje v rámci riešenia sa v Európskom parlamente pripojiť k medzinárodnej iniciatíve za zrušenie dokumentu Green Deal, pretože následky zasahujú poľnohospodárstvo, priemysel, hospodárstvo, trh, konkurencieschopnosť, práva občanov a mnoho ďalších oblastí. Áno ochrane prírody, a Nie „zelenej agende“, ktorá diktuje podmienky, nové dane, regulácie, berie prácu a útočí na slobody a súkromné vlastníctvo ľudí. 

Rovnako v EP predložia nový prístup k chápaniu menová suverenita ako súčasť suverenity štátu, takže pre inštitúcie zodpovedné za menovú politiku je potrebné udržiavať adekvátne kompetencie. Taktiež fyzická hotovosť musí zostať zachovaná, lebo je garanciou slobody. Z Ústavy si ju následne nie je dôvod nechať vziať ba naopak, je potrebné ešte navyše upevniť jej legislatívne postavenie, ako aj zveľadiť ďalšie slobody ľudí v ekonomickej oblasti. 

Naša zahraničná politika bude presadzovaná ako nezávislá od WHO a IHR. Spolupracujeme na medzinárodnej báze s osobnosťami a hnutiami, ktoré aktívne pracujú na tom, aby nadnárodné organizácie nedostali do rúk príliš veľa moci a aby naše kompetencie zostali na národnej úrovni. 

Zhubné ideológie zasahujú celý svet v rôznej miere. Inšpiráciu politickej odvahy chrániť deti však nájdeme veľmi blízko. Priamo u našich južných susedov. Legislatívne zadefinovali právo rodičov rozhodnúť čo sa ich deti v tejto oblasti budú učiť a zakázali pôsobenie „dúhových“ aktivistov na školách. Európske a globalistické inštitúcie reagovali podráždene a začali s vydieracími mechanizmami, ale náš sused sa ochrany detí nevzdal. Takúto zahraničnú politiku budeme presadzovať.

Činnosti: Medzinárodné skúsenosti získaval na postoch analytika v UK, ktoré neskôr uplatnil v EP na poste poradcu europoslanca pre zahraničné záležitosti.

Kompetencie: Kurz štúdium strategického marketingu na Kings College v UK doplnil Geopolitikou a Geostratégiou na škole manažmentu vo francúzskom Grenobli. V University of London absolvoval kurz Globálna diplomacia. Na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka získal titul Mgr. v odbore Politické vedy.

Uveďme niekoľko ďalších mien u ktorých je buď jasný konkrétny zámer-riešenie s ktorým vstupujú do volieb, prípadne majú zodpovedajúcu kompetenciu alebo v histórii doložiteľné činnosti v danej oblasti.

Miroslav Heredoš

zarezonoval počas kovidu svojim projektom Voľná zóna, ktorý rozbehol v celoštátnom rozsahu. Otvorene sa celou váhou svojej autority postavil na čelo boja proti štátnej mašinérii. Z tohto pohľadu ho hodnotíme, ako činne schopného, vieme, že do projektu, ktorý si zaumieni zrealizovať, sa aj pustí.

Ako kandidát do EU parlamentu sa výrazne zviditeľnil svojim jednoznačne odmietavým postojom voči zavedeniu digitálneho eura ECB CBDC .

Ukončiť politiku Green Deal a s ňou aj ruinovanie ekonomík krajín EU.

Ján Baránek

Kompetentnosť: Vyštudoval prírodné vedy, propaguje jednoznačne vedecké prístupy, odkrýva pavedeckosť Green Dealu a ukazuje parazitické pozadie za Green Dealom.

Činnosť: vytvoril si vlastný kanál pre osvetu, zúčastňuje sa diskusií s indoktrinovanými pseudovedcami. Aktívne pristúpil k zmene spoločnosti, či už (spolu)organizovaním protestov ČR , resp. SR na prvom mieste. Založil politickú stranu Zdravý rozum, aby cez ňu dokázal presadiť zrušenie tejto zničujúcej agendy.

Touto predvolebnou sériou článkov sme chceli ukázať, ako je potrebné nazerať na predvolebné sľuby a ako je možné reálne zhodnotiť, či váš kandidát je iba populista, alebo po zvolení je aj šanca, že svoje myšlienky je schopný a bude presadzovať. Hodnotenie cez vlastnosti kandidátov tak ako ich chápe činná kompetencia, nám umožní odstaviť od postupu prospechárov, či populistov, ktorí národu nikdy nič dobré neprinesú.

A nenašli ste tu svojho kandidáta, u ktorého si myslíte, že presadzuje vlastenecké národné hodnoty ? Teraz už viete, ako na nich nazerať. Zabudnite na svoje pocity, ktoré vo Vás váš kandidát vyvoláva ale zamerajte sa na jeho reálne vzdelanie, či schopnosti a aké skutky už v svojom živote vykonal v oblasti, s ktorou vstupuje do volebného súboja. Ak splní kritériá výberu, ako tu uvádzame, vašou voľbou nepochybíte.

Uveďme niekoľko ďalších mien u ktorých je buď jasný konkrétny zámer-riešenie s ktorým vstupujú do volieb, prípadne majú zodpovedajúcu kompetenciu alebo v histórii doložiteľné činnosti v danej oblasti.

Categories: Politika

1 Comment

Nemam · 5. júna 2024 at 20:09

Pre mňa je voľba úplne jasná Huďo, Ďuriš nechápem ale jednu resp dve veci
1. ako je možné že sa na kandidátke Republiky ocitli mená ako Rostas (ktorý má celkom dobrý rozhľad či dosah ale nakoľko kupujem zem a vek pravidelne nejaké pekné slová na Republiku mi tam chýbali )
2. Ako sa na kandidátku republiky dostal Heredos ktorý Republiku opustil spustil vlnu kritiky na ňu hraniciacu s ohovaranim bol už hádam u každého v strane (asi podľa toho ako mu to vyhovovalo) a zrazu sa vráti do republiky ako bezchybný syn

O ostatných čo sú tam a nemajú tam čo robiť sa vyjadrovať nejdem nakoľko nie sú súčasťou tejto podpory pred voľbami

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *