V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia sa s kandidátom Mariánom Tkáčom zhováral Rastislav Ruman

  1. Povedzte stručne aká sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu (uviesť stranu). Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky, ktoré presadzuje Národné Obrodenie (definované národné hodnoty) a to najmä: vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov, zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku, atď.. Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Úvodná poznámka: Podrobné zodpovedanie múdro položených 10 otázok vydá za 50-100 stránkovú brožúru, menšiu učebnicu. A teraz teda stručne:

Bol som námestníkom ministra financií (1990-1992), viceguvernérom ŠBČS (1992), viceguvernérom NBS povereným jej riadením (1993), potom ako vedúci Archívu NBS reprezentoval som Slovensko v Európskej asociácii pre bankovú a finančnú históriu, pri príležitosti 10. výročia NBS zorganizovali sme veľkú medzinárodnú konferenciu, kde asi stovka zahraničných expertov prišla na to, že peňažné družstevníctvo, za ktoré nedávno získal Nobelovu cenu Ind, vzniklo u nás, v Sobotišti,  v roku 1845, o rok skôr ako vznikla Reiffeisenka v Rakúsku, bol som predsedom Matice slovenskej (2010-2017). Napísal som asi 50 kníh, jedna z nich – Príbeh slovenskej koruny – je tak trochu aj o mne. Kandidujem ako číslo 13 a môj syn, tiež Marián Tkáč ako číslo 113, za Ľudovú stranu Naše Slovensko. Prečo? Nuž preto, že táto strana ako jediná nahlas a odvážne hovorí o vystúpení z EÚ a NATO, čo je momentálne rozhodujúca podmienka záchrany národa i našich tradícií všetkého druhu. Na jej listine som kandidoval aj pred troma rokmi, vtedy za Kuffovcov rovnako, teda viem, že ĽSNS drží slovo, nezrádza, chce zoštátniť ťažiskové najmä energetické podniky, má predstavu o hospodárskej stratégii, chce chrániť spravodlivosť, všetky tradičné slovenské hodnoty, nebojí sa tabuizovaných tém. Pokiaľ ide o nadávku „fašisti“ či „extrémisti“, treba uviesť, že ĽSNS ako jediná zo slovenských politických strán má výnos Najvyššieho súdu – 4Volpp/1/2017 – že takou nie je.

Ešte pokiaľ ide o mňa. Aj preto sa akoby „vraciam do politiky“, lebo zrejme mám bohaté skúsenosti a ešte aj silu a mozog (každé ráno ho posilňujem metódou Holanďana Vima Hofa – hlboké dýchanie a studená sprcha), a chcem to dať do služieb nášho ubíjaného národa. Alebo ešte inak: môže mať „naša spriatelená Amerika“ prezidenta s viac ako 80 rokmi, prečo by Slovensku nemohli slúžiť sily 74-ročného muža? Majú tento štát riadiť vyslovene hlupáci?

ĽSNS som ponúkol tento program:

1) Obnoviť suverenitu Slovenskej republiky a vymaniť sa spod vplyvu USA odchodom z NATO, z WHO a EÚ (tým aj z eurozóny) – najlepšie v spolupráci so susedmi, zásadne zlepšiť spoluprácu v rámci V4, nepodporovať vojnu na Ukrajine, zastaviť ilegálnu migráciu

2) Zamedziť všetkým pokusom a zrušiť už prijaté záväzky, vyplývajúce z protihumánnych projektov a zámerov, negatívne vplývajúcim na tradičné ľudské hodnoty a smerujúce k depopulizácii planéty Zem: agenda LGBTI, gender, kastrácia – tranzícia, Green Deal (Zelený pakt), ako je elektromobilita, uhlíková stopa, umelá inteligencia, nahrádzanie potravín hmyzom, atď. 

3) Zoštátniť strategické podniky (SPP, Transpetrol, elektrárne, Slovnaft), zrušiť/znárodniť druhý dôchodkový pilier

4) Zaviesť progresívne zdanenie s tým, že do určitej výšky príjmov – napr. životné minimum – bude daňová sadzba nulová

5) Prehodnotiť štruktúru výdavkov štátneho rozpočtu a verejnej správy, obmedziť výdavky na zbrojenie na úroveň neutrálneho Rakúska (0,5% HDP), obmedziť neefektívnu štátnu správu a posilniť zdravotníctvo, školstvo a kultúru

6) Opraviť ústavné právo na hotovosť tak, aby nebolo obchadzateľné; založiť štátnu komerčnú banku na obsluhu štátu a jeho starostlivosti o občanov

7) Štátom zvýhodňovať a podporovať podnikanie pri spracovaní domácich surovín (drevo, voda) a obrábanie pôdy

8) Zaviesť štátny monopol na využívanie minerálnych vôd a rozvoj kúpeľníctva, ako strategické odvetvie slovenského hospodárstva

9) Zrušiť všetky obmedzujúce opatrenia v zdravotníctve a školstve v súvislosti s tzv. pandémiou Covid 19, a doriešiť politickú zodpovednosť za ne

11) Nastoliť poriadok v súdnictve, zrušiť špeciálne a špecializované orgány činné v trestnom konaní s neblahým vplyvom politikov na ich konanie; zaviesť pojem „zahraničný agent“ do slovenského právneho systému

12) V záujme objektivizácie pohľadu na našu minulosť obnoviť súdny proces s prezidentom Dr. Jozefom Tisom.

  1. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti ?

Rodinu tvorí muž, žena a ich deti plus ešte starí rodičia. Toto je základ našej budúcnosti. Bodka.

  1. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Skončiť s reformami vzdelávacieho systému, ktoré nemajú iný cieľ a zmysel, ako totálne zničiť vzdelanosť národa. „Oni“ to dobre vedia! Predovšetkým zamedziť vstup do škôl tretiemu, mimovládnemu sektoru, financovanému zo zahraničia, zrušiť princíp „inkluzivity“ – to znamená zmiešané školstvo, kde schopnejší „musia čakať na tých ostatných“, posilniť rolu štátnej školskej inšpekcie nad osnovami a výukou v školách, zaviesť ako povinný maturitný predmet slovenské dejiny, potrebná je hudobná, telesná i výtvarná výchova, výrobná prax, prehodnotiť počet VŠ, atď. A do systému stredných škôl vrátiť odborné učilištia, aby sme mali vzdelaných stavbárov, elektrikárov, poľnohospodárov, atď.

  1. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva ? Ako sa pozeráte na a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO ? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil v covidovom období násilných skutkov chápaných väčšinou národa ako genocída Slovenského národa. Zároveň je veľmi dôležité aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“ t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror ? Ste očkovaný a koľkokrát ? Dal Ste sa testovať, nosil ste rúško, či a ako Ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, … Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme znovu zopakovalo?

V téze, že zdravie nie je tovar, je povedané všetko. Prehodnotiť „reformu“, ktorá znížila dostupnosť zdravotníckych zariadení v „okrajových“ oblastiach. Dodržiavať ústavu – zdravotníctvo urobiť skutočne bezplatným. Vystúpiť z WHO, čo bude znamenať stopku experimentom na našich ľuďoch – to sa údajne nedá, ak je štát členom EÚ. Už nikdy nenominovať ministrov zdravotníctva s hodnosťou „generála“, ktorý, ako sám povedal, bol riadený Pfitzerom. Do dôsledkov trestno-právne „zhodnotiť“ covidové obdobie. A pokiaľ ide o mňa, počas tzv. pandémie ani raz som nemal na nose náhubok, a to ani u lekára, nedal som sa testovať a tobôž už očkovať – rovnako celá moja najbližšia rodina.

  1. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75% krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti ? Čo budete v parlamente presadzovať ? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi ? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.

Slovensko musí mať hospodársku stratégiu založenú na využívaní vlastných zdrojov, osobitne vody, pôdy a lesov. Jej súčasťou musí byť „regionálna spravodlivosť“, teda využitie každého kúta Slovenska, ktorý by mal byť napojený na hlavné mesto pohodlnými a dobre upravenými cestami. Mali by sme aj vďaka pracovným príležitostiam byť národom s prevahou vidieckeho, teda morálne zdravého obyvateľstva. Nedokázali sme od novembra 1989 diaľnične prepojiť Bratislavu s Košicami. (Aj keď priznávam, myslím si, že kam príde diaľnica, tam končí tradičný život a kultúra.) Najdôležitejšie je, aby sa štátu vrátili do rúk všetky strategické podniky. Do rúk štátu sa musí dostať aj voda, osobitne minerálne vody. Ak štát do 10 miliónov obyvateľov môže byť suverénny len ak je v niečom „osobitý“ (napr. ako Švajčiarsko, Luxembursko, Izrael, Vatikán…), nám poskytuje túto možnosť práve voda, pitná voda, ktorá čoskoro bude mať cenu zlata, a osobitne minerálna voda, ktorá teraz napr. v Korytnici vyteká do potoka, a pritom v minulosti sa Korytnických kúpeľoch liečil Ľudovít Štúr i František Jozef. Na to všetko je nevyhnutný návrat k slovenskej korune, mojím volebným heslom je: BOLI SME PRI ZRODE SLOVENSKEJ MENY, BUDEME PRI JEJ NÁVRATE (to množné číslo preto, lebo som v tom ja i syn). A tak, ako bol petrodolár založený na arabskej rope (ktorá sa „smela“ predávať len za US-dolár), našu korunu založíme „na vode“ – vodu budeme predávať práve a len za SKK! Nielen dolár, ale aj euro sa rúti do priepasti, a to už nehovoriac o „digitálnej mene centrálnej banky“! Toto je ten najšialenejší nápad, ako zaviesť nad ľuďmi totálnu kontrolu – svet totiž riadia centrálni bankári (pozri zloženie takých „klubov“ ako je Bilderberg, Trilaterálna komisia, Rímsky klub, Davos, atď.) s cieľom doslova odľudniť planétu Zem – čím sa už nijako netaja, a tak ho budú mať pod „mikroskopom“ a svoje satanistické plány ľahšie uskutočňovať. Potrebujeme skutočne silný štát pod kontrolou občanov. Smelých, a teda múdrych občanov, pričom múdrosť sa automaticky nemusí rovnať vzdelaniu – čím ďalej, tým to bude jednoznačnejšie. Na kryptomeny je „mojím odborníkom“ Peter Koudelka.

  1. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

Nuž, predovšetkým využívať onú pitnú a minerálnu vodu, lesy (drevo spracúvať doma) a – pôdu (kam by som priradil aj špeciálne jemný piesok zo Záhoria, ktorý sa tiež exportuje – do Poľska, a poľský štát za to dovozcom pripláca). Naše bohatstvo, o ktoré akoby sme mali a dokonca i chceli prísť. Treba stopnúť predaj vody a pôdy (ale i kultúrnych pamiatok susedom: ak majú peniaze na ich údržbu – napríklad na rodinné sídlo Turzovcov v Betlanovciach – Maďari, musíme mať i my; a kde ich hľadať – nuž okrem „matovičovského rozdávania“ v nezmyselnom zbrojení). A prijať na to potrebné zákony, aj zmeniť ústavu. Pôdu predovšetkým obrábať a pestovať na nej to, čo potrebuje národ, a nie byrokrati v Bruseli. Bude to ťažké, najmä naučiť mladú „digitálnu“ generáciu pôdu obrábať. Potrebujeme naspäť odborné školstvo, potrebujeme učiť mladých remeslu.

  1. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?

Všetko do všetkého zapadá. Aby sme mohli naplniť naznačenú hospodársku stratégiu, musíme – v súlade s našou ústavou – kúpiť naspäť strategické podniky, najlepšie za cenu, za ktorú sme ich predali, na to možno bude treba zmeniť ústavu. Nie, nemal pravdu Mikloš: ani slovenský štát nemusí byť najhorším možným vlastníkom. Akurát že ten štát musia riadiť múdri ľudia a nie hlupáci, riadení ako marionetky z Bruselu a jednej ambasády za plotom.

  1. Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. A ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa. Vysvetlite prosím Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“?

Nie, aj pri referende o vstupe do EÚ som hlasoval proti. A dnes? EÚ sa z hospodárskeho zoskupenia zmenilo na kultúrno-biologicko-ideologickú diktatúru – iba hlupáci chcú byť v takom spolku. Kde veľkí dokonca hodlajú malým zrušiť právo veta! Pokiaľ ide o NATO: po konci februára stačí len priateľom v USA oznámiť, že vystupujeme. Žiaľ, črtajúce sa vlády bez ĽSNS, to v úmysle evidentne nemajú. A to ani tie s „národnými“ silami (myslím SNS a Republika, vrátane Smeru, Hlas nepovažujem za národnú stranu). Pokiaľ ide o slovexit – priznám sa, že radšej by som bol za V4-exit, ale to sa s niektorými susedmi zrejme bude dať dohodnúť. Takže bez ohľadu na to, či sa EÚ rozpadne alebo nie: preč odtiaľ! Strašia nás – napr. Tomáš Taraba tentoraz z kandidátky SNS, posledne ĽSNS, skade „zdrhol“ – že po vystúpení z EÚ bude na naše ceny vývozu i dovozu „prilepené“ clo. Asi ani nešípi(?), že popri EÚ existuje aj EZVO – Európske združenie voľného obchodu so sídlom v Ženeve, v ktorom sú nateraz Nórsko, Švajčiarsko, Island a Lichtenštajnsko, a ktoré je „prepojené“ s EÚ v tzv. Európskom hospodárskom priestore. Aj tam pre všetkých platia výhody bezcolného pohybu tovarov, služieb, voľného pohybu ľudí a kapitálu. Teda z hospodárskeho hľadiska rovnaké podmienky ako v EÚ, akurát bez ideologického diktátu Bruselu. V EZVO nepredpisujú kultúrno-biologicko-ideologické pravidlá správania sa. Rozumný človek zrejme nepochybuje, čo nám v EÚ hrozí: namiesto mieru vojna (tvrdá podpora Ukrajiny a nezmyselné protiruské, predovšetkým však protieurópske a protislovenské sankcie, na ktoré kývame hlavou ako opice), ďalšie a ďalšie obmedzenia cez nezmyselné lockdowny, hlúpa agenda Green Deal, svet riadený „uhlíkovou stopou“, pričom uhlík je jedným zo základných stavebných materiálov/prvkov života, elektromobilita – elektromobily sú podľa niektorých „krematória na kolesách“, digitálne koncentráky, atď. A rozumný človek by mal súhlasiť s ideou: namiesto EÚ – EZVO. Už som čítal, že sa uvažuje o členstve Poľska a Maďarska, a možno i Česka v EZVO. Len o Slovensku nič. Prečo? Zrejme pre euro. Ono naozaj všetko so všetkým súvisí… A kapacita mozgov všetkých tých progresívnych „dorastencov“ zrejme nestačí všetko chápať. Ak navyše majú mozgy plné dúhového LGBTI, kastrácie – čo sa odborne nazýva tranzícia, genderu a koľkých že to rodov? A pokiaľ ide o „Pochody za mier“, bol som na tom najväčšom, bratislavskom.

  1. Návrat k právnemu štátu. Definujte prosím kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi?

Predovšetkým dodržiavať ústavu a nateraz platné zákony. A okamžite zrušiť špeciálne či špecializované OČTK, odkloniť sa tak konečne od nástrojov a spôsobov takpovediac hitlerovského Gestapa. Plus kádrové zmeny: trestaní a obvinení nemajú čo riadiť „spravodlivosť“ v štáte. Verím, že posledné aktivity NAKA a spol. v úzadí s Lipšicom,  otvoria konečne oči všetkým. Prehodnotiť „súdnu reformu“ a začleniť Ústavný súd i nový Správny súd pod strechu Najvyššieho súdu.

  1. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu. Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje že majú vyspelý systém systém priamej demokracie dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

Je. Najprv zmenšiť počet ministerstiev na 8 a umiestniť ich v každom z krajov. Zrušiť kraje a prehodnotiť počet okresov. Zmeniť pravidlá konania referend. Namiesto jedného volebného „kraja“ mať ich toľko, koľko je okresov. Umožniť kandidovať do parlamentu nezávislým individuálnym kandidátom, nie iba stranám. Zrušiť súkromné agentúry na meranie predvolebných preferencií  nahradiť ich jednou, štátnou, pod dohľadom Najvyššieho súdu. A média? Z RTVS (rozhlasu a televízie) urobiť vskutku štátne médium, ktorého šéfa bude menovať predseda vlády rovnako ako napr. šéfa SIS-ky. Obmedziť politické mimovládky. Zaviesť systém „cudzích agentov“, podobne ako majú priatelia v USA zákon FARA.

Categories: Politika

2 Comments

Ing. Pavol Michelko · 17. augusta 2023 at 0:54

Veľkým problémom Slovenska je nízka vymožiteľnosť práva. Vymožiteľnosť práva majú predovšetkým v rukách sudcovia,ale ti sa k tomu stavajú tak ako by sa ich to netykalo. Ak sudca pri prejednávaní veci marí vymoženie práva najmä ak pri tom porušuje nejaký právny predpis, tak takým konaním naplňuje skutkovú podstatu trestného činu zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Lenže ak porušia taký právny predpis ktorý upravuje proces konania nemôžu byť braní na zodpovednosť, lebo ich hraní sudcovská imunita. A práve porušením takých predpisov je možné najskôr zmariť vymoženie práva.

Peter Príhoda · 17. augusta 2023 at 3:52

Chýba datum, a ten je potrebný…

Comments are closed.